Лабораторные исследования

Забір аналізів

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.1Забір аналізів
7.1.1Виїзний сервіс в межах м. Київ, в т.ч. ПДВ550
7.1.2Забір матеріалу (венозної крові) для дослідження60
7.1.3Забір матеріалу (генітальних виділень) для дослідження60
7.1.4Забір матеріалу (урогенітальних екскретів) для дослідження100

Тиреоїдна панель

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.2Тиреоїдна панель
7.2.1Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону410
7.2.2Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)210
7.2.3Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)205
7.2.4Кальцитонін350
7.2.5Паратгормон (ПТГ)215
7.2.6Тиреоглобулін (ТГ)215
7.2.7Тиреотропний гормон (ТТГ)170
7.2.8Тироксин вільний (Т4 вільн.)170
7.2.9Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)165
7.2.10бета-Cross Laps490

Репродуктивна панель

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.3Репродуктивна панель
7.3Скануюча електронна мікроскопія ендометрію (СЕМ) (3-забори)3 540
7.3.117-оксипрогестерон (17-ОНР)210
7.3.2Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%)345
7.3.3Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол)385
7.3.4Андростендіон420
7.3.5Антимюллерів гормон (АМГ)465
7.3.6Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ)210
7.3.7Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)220
7.3.8Дигідротестостерон340
7.3.9Естрадіол (Е2)200
7.3.10Заг.бета-ХГЛ програма ICSI250
7.3.11Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)210
7.3.12Метаболіти естрогенів у сечі (2-гідроксиестрогени, 16-гідроксиестрон, їх співвідношення)3500
7.3.13Прогестерон210
7.3.14Пролактин (ПРЛ)210
7.3.15Пролактин в розведенні (1:100)265
7.3.16Пролактин, молекулярні форми465
7.3.17Тестостерон вільний245
7.3.18Тестостерон загальний210
7.3.19Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)210
7.3.20Хоріонічний гонадотропін (заг. бета-ХГЛ) в розведенні (1:40)310
7.3.21Хоріонічний гонадотропін (загальна бета-субодиниця) (Заг.бета-ХГЛ)235

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова панель

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.4Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова панель
7.4.1Інгібін В550
7.4.2Адреналін (у добовій сечі)1015
7.4.3Адреналін (у плазмі)550
7.4.4Адренокортикотропний гормон (АКТГ)330
7.4.5Альдостерон365
7.4.6Альдостерон-реніновое співвідношення (АРС)1 345
7.4.7Антимюллерів гормон (AMГ)440
7.4.8Антиспермальні антитіла – кров, цервікальний слиз, сіменна плазма (якісне визначення)225
7.4.9Вільні метоксіаміни(метанефрин, норметанефрин) у плазмі (METS)2 770
7.4.10Вазопресин, осмоляльність плазми2 410
7.4.11Комплекс катехоламінів у добовій сечі  (адреналін + норадреналін (у добовій сечі))915
7.4.12Комплекс катехоламінів у добовій сечі (адреналін + норадреналін (у добовій сечі))1 130
7.4.13Комплекс катехоламінів у плазмі (адреналін + норадреналін (у плазмі))1 130
7.4.14Кортизол (у добовій сечі)285
7.4.15Кортизол (у сироватці)275
7.4.16Кортизол (у слині)335
7.4.17Кортизол в розведенні (1:50)310
7.4.18Метанефрини загальні (у добовій сечі)590
7.4.19Норадреналін ( у добовій сечі)535
7.4.20Норадреналін (у плазмі)550
7.4.21Ренін, активний845
7.4.22комплекс катехоламінів у плазмі (адреналін + норадреналін (у плазмі))1 130

Фактори росту

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.5Фактори росту
7.5.1Соматомедин С (ІФР-1)320
7.5.2Соматотропний гормон (191)210
7.5.3Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, базальний рівень)210
7.5.4Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, нічний пік)210
7.5.5Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, стимульований рівень)210

Панель вуглеводного обміну

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.6Панель вуглеводного обміну
7.6.1Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5)270
7.6.2Інсулін200
7.6.3Антитіла до інсуліну725
7.6.4Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)530
7.6.5Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)785
7.6.6Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG1045
7.6.7Глікований гемоглобін (HbA1c)205
7.6.8Глюкоза (венозна кров) випадкове визначення125
7.6.9Глюкоза (капілярна кров) випадкове визначення125
7.6.10Глюкоза натще (капілярна кров)125
7.6.11Глюкоза натще – венозна кров, спинномозкова рідина (кількісний)125
7.6.12Глюкозо-толерантний тест: визначення рівня глікемії натще (венозна кров), через 2 год. після вживання 75г глюкози (венозна кров)245
7.6.13Лептин490
7.6.14Мікроальбумінурія + креатенін у сечі215
7.6.15Проінсулін740
7.6.16С – пептид210
7.6.17Фруктозамін170

Панель остеопорозу

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.7Панель остеопорозу
7.7.125-гідроксивітамін Д410
7.7.2Вітамін D3 (1,25 дигідроксі-холекальциферол)2 390
7.7.3Дезоксипіридинолін у сечі1 008
7.7.4Кістково-лужна фосфатаза801
7.7.5Мікроальбумінурія+креатинін у сечі165
7.7.6Остеокальцин375
7.7.7Паратгормон (1-84) (ПТГ)215

Панель пренатальної діагностики

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.8Панель пренатальної діагностики
7.8Пренатальний скринінг 1 триместру  з розрахунком генетичного ризику АСТРАЯ / (PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю), Хоріонічний гонадотропін (вільна ?-субодиниця),ХГЛ/ hCG)550
7.8Пренатальний скринінг 1 триместру з розрахунком генетичного та перинатальних ризиків в програмі (з PLGF)АСТРАЯ/ (PAPP-A , Хоріонічний гонадотропін (вільна ?-субодиниця),ХГЛ/ hCG, Плацентарний фактор росту (PLGF),маркер прееклампсії)900
7.8Плацентарний фактор росту555
7.8.1Естріол некон’югований195
7.8.2Неінвазивний пренатальний скринінг трисомій 13, 18 та 21 (Verifi)16 800
7.8.3Плацентарний лактоген335
7.8.4Пренатальний біохімічний скринінг I триместру (вільн. бета-ХГЛ, РАРР) з розрахунком генетичного ризику програмою PRISCA450
7.8.5Пренатальний біохімічний скринінг II триместру (заг. бета-ХГЛ, АФП, Естріол некон’югований) з розрахунком генетичного ризику програмою PRISCA530
7.8.6РАРР250
7.8.7Розрахунок ризику хромосомних аномалій програмою Prisca 1 триместру60
7.8.8Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою Prisca II  триместру60
7.8.9Хоріонічний гонадотропін (вільна бета-субодиниця) (Вільн.бета-ХГЛ)205

Постнатальне дослідження

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.10Постнатальне дослідження
7.10.1FISH на ворсини хоріону2 900
7.10.2Каріотипування одного з подружжя (матеріал-кров)2 185
7.10.3Каріотипування сімейної пари (матеріал-кров)4 200
7.10.4Поліморфізм генів фолатного циклу (MTHFR, MTR, MTRR)460
7.10.5Тромбофілія, поліморфізм генів (протромбін, Лейденська мутація, MTHFR)1 600

Пренатальне дослідження

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.11Пренатальне дослідження
7.11.1FISH дослідження однієї хромосоми: 13, або 18, або 21, або X, або Y (матеріал – кров)1 990
7.11.2Каріотипування (матеріал – абортус)3 290
7.11.3Каріотипування (матеріал – ворсини хоріону або амніотична рідина)2 590
7.11.4Підготовка препарату до каріотипування1 480

Онкологічна панель

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.12Онкологічна панель
7.12.1Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4)615
7.12.2Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)320
7.12.3Альфа-фетопротеїн (АФП)225
7.12.4Виявлення мутації генів BRCA1 і  BRCA21310
7.12.5Нейроенолаза (NSE)620
7.12.6Онкомаркер CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)350
7.12.7Онкомаркер легень ProGRP1 785
7.12.8Онкомаркер молочної залози СА 15-3245
7.12.9Онкомаркер підшлунк. залози СА 19-9235
7.12.10Онкомаркер товстої кишки Tu М2-піруваткіназа (мат.кал)3 500
7.12.11Онкомаркер яєчників СА 125215
7.12.12Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)210
7.12.13Раково-ембріональний антиген (СЕА)240
7.12.14Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4435
7.12.15Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19)2 260
7.12.16онкомаркер пухлин ШКТ СА-242395

Кардіо-ревматоїдна панель

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.13Кардіо-ревматоїдна панель
7.13.1Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)395
7.13.2Антистрептолізин ”О” (кількісний) (АСЛ-0)115
7.13.3Гомоцистеїн395
7.13.4Дигоксин1 505
7.13.5Дуплексне сканування судин органів черевної порожнини (артерій черевної аорти)400
7.13.6Креатинкіназа МВ-фракція185
7.13.7Ліпопротеїн (а) – кількісне визначення320
7.13.8Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)1235
7.13.9Онкомаркер шлунку CA 72-4340
7.13.10Ревматоїдний фактор (кількісний) (РФ)115
7.13.11С-реактивний білок (кількісний) (СРБ)295
7.13.12Тропонін I (кількісне визначення)180
7.13.13Тропонін I скринінг190

Панель аутоімунології

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.14Панель аутоімунології
7.14.1Антимієлінові антитіла скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) – напівкількісний1 795
7.14.2Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (cANCA, pANCA) – напівкількісний975
7.14.3Антитіла до Scl-70 (склеродермія)380
7.14.4Антитіла до В2-глікопротеїну IgG320
7.14.5Антитіла до В2-глікопротеїну IgM340
7.14.6Антитіла до гістону1 280
7.14.7Антитіла до гліадину IgA (напівкількісний)545
7.14.8Антитіла до гліадину IgG (напівкількісний)570
7.14.9Антитіла до денатурованої ДНК (ADNA I)375
7.14.10Антитіла до ендомізію IgA – напівкількісний995
7.14.11Антитіла до ендомізію IgG – напівкількісний985
7.14.12Антитіла до кардіоліпіну IgG240
7.14.13Антитіла до кардіоліпіну IgM285
7.14.14Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) – напівкількісний955
7.14.15Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM, скринінг1240
7.14.16Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)430
7.14.17Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) – напівкількісний985
7.14.18Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) – якісний1 440
7.14.19Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG650
7.14.20Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА745
7.14.21Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)280
7.14.22Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)280
7.14.23Антитіла до циклічного цитрульонованого пептиду (Anti-ССР)420
7.14.24Антитіла до цитрулінованого віментину (Anti-MCV)570
7.14.25Діаміноксидаза765
7.14.26Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B)860
7.14.27СРБ високочутливий (hs СРБ)295
7.14.28Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів (U1-RNP,SS-A/Ro, SS-B/La, centromere B, Scl-70, Jo-1, fibrillarin, RNA Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA, Mi-2, Sm, Ds-DNA)455
7.14.29Цистатин С зі ШКФ530

Діагностика вірусного гепатиту

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.15Діагностика вірусного гепатиту 
7.15.1Anti Hbe295
7.15.2HBeAg вірусу гепатиту В295
7.15.3HBsAg вірусу гепатиту В305
7.15.4Імуногенетика. Інтерлейкін-28B (ИЛ-28, IL-28B)505
7.15.5Антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу гепатиту С IgG (імуноблот)1 035
7.15.6Антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM240
7.15.7Антитіла до вірусу гепатиту А IgG250
7.15.8Антитіла до вірусу гепатиту А IgM245
7.15.9Антитіла до вірусу гепатиту С – скринінг (Anti-HCV)285
7.15.10Антитіла загальні до HBeAg вірусу гепатиту В295
7.15.11Антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В265
7.15.12Антитіла загальні до HBсorАg вірусу гепатиту В250
7.15.13Антитіла загальні до вірусу гепатиту D945
7.15.14Виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення)405
7.15.15Виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом REAL TIME ПЛР – кров (кількісне визначення)785
7.15.16Виявлення РНК вірусу гепатиту А методом REAL TIME ПЛР – кров, біоптат та ін. (якісне визначення)395
7.15.17Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення)595
7.15.18Гепатит B Anti HBs (кількісний )305

Діагностика інших форм гепатитів

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.16Діагностика інших форм гепатитів
7.16.1Виявлення ДНК вірусу гепатиту TT методом ПЛР – кров, біоптат та ін. (якісне визначення)300
7.16.2Виявлення РНК вірусу гепатиту D методом REAL TIME ПЛР – кров, біоптат та ін. (якісне визначення)395
7.16.3Виявлення РНК вірусу гепатиту G методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення)385
7.16.4Виявлення РНК вірусу гепатиту С методом REAL TIME ПЛР (кількісне визначення)1 555
7.16.5Виявлення РНК вірусу гепатиту С методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення)440

TORCH-інфекції

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.17TORCH-інфекції
7.17.1Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii580
7.17.2Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи415
7.17.3Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу465
7.17.4Антитіла до вірусу герпесу типу 8 IgG995
7.17.5Антитіла до вірусу звичайного герпесу типів 1/2 IgG210
7.17.6Антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 1/2 IgM210
7.17.7Антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 2 IgG210
7.17.8Антитіла до вірусу краснухи IgG210
7.17.9Антитіла до вірусу краснухи IgM210
7.17.10Антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінг1 115
7.17.11Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)495
7.17.12Антитіла до токсоплазми IgG205
7.17.13Антитіла до токсоплазми IgM210
7.17.14Антитіла до цитомегаловірусу IgG210
7.17.15Антитіла до цитомегаловірусу IgM205
7.17.16Виявлення ДНК вірусу герпесу 6 типу методом REAL TIME ПЛР – кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін. (кількісний)285
7.17.17Виявлення ДНК вірусу звичайного герпесу 1/2 типів ПЛР250
7.17.18Пакет №2: антитела до вірусу звич. герпесу типів 1/2 IgG, краснухи IgG, токсоплазми IgM/IgG, цитомегаловірусу IgM/IgG880
7.17.19Парвовірус 19, IgM (імуноблот)595
7.17.20токсоплазмоз  ДНК мет методом ПЛР- якісн.235

Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.18Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції
7.18.1Антитіла до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр  IgG (VCA IgG)210
7.18.2Антитіла до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр IgM (VCA IgM)210
7.18.3Антитіла до ядерного антигену вірусу Епштейн- Барр IgG  (EBNA  IgG)210
7.18.4Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр методом REAL TIME ПЛР – кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб та ін. (кількісний)255
7.18.5Гетерофільні антитіла до вірусу Епштейн-Барр265
7.18.6Парвовірус 19, IgG (імуноблот)595
7.18.7Парвовірус 19, ПЛР – кількісний (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина, біоптат кісткового мозку)420

Інші інфекції

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.19Інші інфекції
7.19.1Антитіла до Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), IgM/IgG – скринінг862
7.19.2Антитіла до Borrelia IgG (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) підтверджуючий тест (імуноблот)585
7.19.3Антитіла до Borrelia IgM (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) -підтверджуючий тест (імуноблот)575
7.19.4Антитіла до Helicobacter pylori – IgG205
7.19.5Антитіла до Helicobacter pylori – IgА205
7.19.6Антитіла до Toxocara canisIgG300
7.19.7Антитіла до вірусу кору IgG275
7.19.8Антитіла до вірусу кору IgM400
7.19.9Антитіла до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр IgG (VCA IgG)210
7.19.10Антитіла до ядерного антигену вірусу Епштейн-Барр IgG (EBNA IgG)210
7.19.11Виявлення ДНК Helicobacter pylori методом ПЛР – біоптат слизової шлунка, шлунковий сік, фекалії (якісне визначення)415
7.19.12Виявлення ДНК Mycobacterium tuberculosis методом ПЛР – будь-який БМ, крім крові (якісне визначення)675
7.19.13Виявлення ДНК Mycoplasma pneumonia методом ПЛР – зішкребок, змив із бронхів, харкотиння385
7.19.14Виявлення ДНК Toxoplasma gondii методом ПЛР – ліквор, біоптат та ін. (якісн.)185
7.19.15Виявлення ДНК Сhlamydophіla pneumonia методом ПЛР – зішкребок, змив із бронхів, харкотиння370
7.19.16Виявлення РНК ентеровірусів методом ПЛР (Real-time) – будь-який БМ745
7.19.17Ехінококоз395
7.19.18Загальні антитіла до Yersinia entrolitica з визначенням серотипу – напівкількістний1 470
7.19.19Опісторхоз- антитіла Ig G до опісторхів395
7.19.20СКРИНІНГ ВІЛ 1/1о/2 (АНТИГЕН І АНТИТІЛА)335
7.19.21Трихінельоз – антитіла (IgG+IgA) до трихінел430
7.19.22Лямбліоз – загальні антитіла395

Панель урогенітальних інфекцій

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.20Панель урогенітальних інфекцій
7.20.1Антитіла IgG до Chl.traсhomatis220
7.20.2Антитіла IgG до Treponema pallidum1 770
7.20.3Антитіла IgМ до Chl.traсhomatis220
7.20.4Антитіла IgМ до Treponema pallidum1 660
7.20.5Антитіла до Treponema pallidum IgG (імуноблот)430
7.20.6Антитіла до Treponema pallidum IgМ (імуноблот)425
7.20.7Антитіла до аскариди IgG435
7.20.8ВІЛ (вірус імунодефіциту людини)335
7.20.9ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР – А9 (16,31,33, 35,52,58), A7 (18,39,45,59), А5 (51), А6 (56)470
7.20.10Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.із визначенням чутливості до 11 антибіотиків375
7.20.11Виявлення TRICHOMONAS VAGINALIS (InPouch TV)670
7.20.12Виявлення ДНК Candida albicans методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб, сеча)240
7.20.13Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкрібок)250
7.20.14Виявлення ДНК Gardnerella vaginalis методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб)225
7.20.15Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)225
7.20.16Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб, сеча)225
7.20.17Виявлення ДНК Neisseria gonorrhoeae методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб, сеча)215
7.20.18Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)215
7.20.19Виявлення ДНК Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum) методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)245
7.20.20Виявлення ДНК збудника сифілісу (Treponema pallidum) методом ПЛР – будь-який БМ (якісне виявлення)225
7.20.21Виявлення ДНК цитомегаловірусу методом REAL TIME ПЛР – слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін. (кількісний)265
7.20.22Діагностика бактеріального вагінозу – Фемофлор 8580
7.20.23Загальні антитіла до Treponema pallidum -скринінг275
7.20.24Загальні антитіла до Yersinia pseudotuberculosis та Y. еnterocolitica з визначенням серотипу – напівкількісний1 470
7.20.25КДЛ №72”Діагностика ІПСШ’ (Виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ – зішкріб з у/г тракту) Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitalium,Treponema pallidum820
7.20.26КДЛ №81 ”Діагностика запальних процесів статевих шляхів”775
7.20.27Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME: 19 високоонкогенних 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70720
7.20.28Сифіліс (реагінові антитіла – RPR, напівкількісний)179
7.20.29Сифіліс (сумарні антитіла)470
7.20.30Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) – напівкількісний850
7.20.31Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР) – кількісний340
7.20.32ВПЛ-кількісний  методом REAL TIME ПЛР – А9 (16,31,33,35,52,58), А7(18,39,45,59), А5(51), А6(56)470
7.20.33Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. Із визначенням чутливості до 11 антибіотиків375

Бактеріологічний посів + антибіотикограмма

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.21Бактеріологічний посів + антибіотикограмма
7.21.1Бак. посів калу на стафілокок (S.aureus)280
7.21.2Бактеріологічний посів+антибіотикограма вмісту нігтьової кишені290
7.21.3Бактеріологічний посів+антибіотикограма жовчі310
7.21.4Бактеріологічний посів+антибіотикограма калу на дисбактеріоз315
7.21.5Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу із вуха350
7.21.6Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу із зубоясневої кишені (на анаероби)740
7.21.7Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу із мигдалин350
7.21.8Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу із носа350
7.21.9Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу із ока350
7.21.10Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу із рани350
7.21.11Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу з язика595
7.21.12Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору830
7.21.13Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу на грибкову флору (рід Candida)340
7.21.14Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу на грибкову флору з визначенням виду965
7.21.15Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу на грибкову флору+а/б950
7.21.16Бактеріологічний посів+антибіотикограма матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)260
7.21.17Бактеріологічний посів+антибіотикограма материнського молока290
7.21.18Бактеріологічний посів+антибіотикограма урогенітальних виділень (одна точка забору)355
7.21.19Бактеріологічний посів+антибіотикограма харкотиння, із бронхів330
7.21.20Виявлення TRICHOMONAS VAGINALIS (InPouch TV) (зішкріб з у/г, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят)685
7.21.21Виявлення Стрептококу групи В з чутливістю до антибіотиків370

Цитологічні дослідження

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.22Цитологічні дослідження
7.22.1Аналіз калу на лямблії (мікроскопія)185
7.22.2Аналіз калу на яйця гельмінтів160
7.22.3Бак. посів калу на грибкову флору (рід Candida)360
7.22.4Визначення ph вагінальних виділень120
7.22.5Визначення прихованої крові в калі (гемоглобін та трансферин)225
7.22.6Дослідження на демодекс (зішкребок шкіри, вії, брови)205
7.22.7Дослідження на паразитарні грибки (зішкребок шкіри, волосся, нігті)190
7.22.8Зішкребок на ентеробіоз135
7.22.9Кольпоцитограма (1 дослідження)125
7.22.10Копрограма180
7.22.11Кров на стерильність (аероби)505
7.22.12Назоцитограма165
7.22.13Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD)455
7.22.14Патогістологічне дослідження350
7.22.15Постеякуляторне дослідження сечі105
7.22.16Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки260
7.22.17Цитологічне дослідження харкотиння180
7.22.18Мікроскопія секрету простати135
7.22.19Мікроскопія урогенітального мазку (ж)150
7.22.20Мікроскопія урогенітального мазку (ч)165
7.22.21Спермограма розгорнута420

Біохімічна панель

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.23Біохімічна панель
7.23.1Азот сечовини95
7.23.2Аланінамінотрансфераза (АЛТ)95
7.23.3Альбумін80
7.23.4Альфа-2-макроглобулін215
7.23.5Аполіпопротеїн – А 1125
7.23.6Аполіпопротеїн – В125
7.23.7Аспартатамінотрансфераза (АСТ)95
7.23.8Бікарбонати (HСО3-)155
7.23.9Білірубін загальний95
7.23.10Білірубін непрямий90
7.23.11Білірубін прямий90
7.23.12Білкові фракції185
7.23.13Біохімія Фібромакса690
7.23.14Біохімія Фібротеста595
7.23.15Біохімія в 3 тримесрі вагітності (АЛТ,АСТ,білірубін фракційно, загальний білок, креатинін, кльцій, натрій)620
7.23.16Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)90
7.23.17Гаптоглобін135
7.23.18Загальний білок90
7.23.19Калій95
7.23.20Кальцій95
7.23.21Кальцій іонізований160
7.23.22Кальцій сечі105
7.23.23Кольпоцитограма для вагітних110
7.23.24Креатинін95
7.23.25Креатинкіназа (загальна)180
7.23.26Ліпаза120
7.23.27Лактат195
7.23.28Лактатдегідрогеназа95
7.23.29Лужна фосфатаза загальна90
7.23.30Магній95
7.23.31Натрій95
7.23.32Пакет І-ІІ триместру: глюкоза, білірубін фракц., АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, холестерин, ГГТП, креатинін, сечовина, заг. білок, натрій, кальцій іонізований, магній, глікований гемоглобін1 325
7.23.33Пакет №1: глюкоза, білірубін заг, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза заг, ГГТП, креатинін, сечовина, заг. білок, натрій, кальцій, магній855
7.23.34Панкреатична альфа-амілаза155
7.23.35Сечова кислота95
7.23.36Сечовина95
7.23.37Тимолова проба90
7.23.38Тригліцериди90
7.23.39Фібромакс2 630
7.23.40Фібротест/Актитест2 050
7.23.41Фосфор85
7.23.42Хлор95
7.23.43Холінестераза95
7.23.44Холестерин90
7.23.45Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа – ліпопротеїди)90
7.23.46Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)90
7.23.47Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета – ліпопротеїди)90
7.23.48Церулоплазмін (мідна оксидаза)205
7.23.49Цифрова мікрофотографія зразку60

Гематологічна панель

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.24Гематологічна панель
7.24.1XIII фактор системи гемостазу1 500
7.24.2Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні)255
7.24.3Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні)815
7.24.4Імунореактивний трипсин1 480
7.24.5Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)95
7.24.6Аналіз крові на LE – клітини125
7.24.7Визначення ретикулоцитів160
7.24.8Вовчаковий антикоагулянт (ВА)415
7.24.9Група крові + резус фактор (виявлення за допомогою ідентифікаційних карток методом аглютинації в гелі)205
7.24.10Д-дімер190
7.24.11Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ)335
7.24.12Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)180
7.24.13Прокальцитонін350
7.24.14Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)135
7.24.15Фібриноген120
7.24.16Час згортання крові95
7.24.17Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)70
7.24.18Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник)175

Панель контролю анемії

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.25Панель контролю анемії
7.25.1Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус400
7.25.2Еритропоетин370
7.25.3Залізо95
7.25.4Пряма проба Кумбса570
7.25.5Трансферин175
7.25.6Феритин215
7.25.7Фолієва кислота225
7.25.8Ціанокобаламін230

Мікроелементи

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.26Мікроелементи
7.26.1Ванадій (волосся)515
7.26.2Залізо (волосся)515
7.26.3Залізо-зв’язуюча здатність сироватки205
7.26.4Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся)1 045
7.26.5Кобальт (цільна кров, добова сеча, волосся)515
7.26.6Мідь (сироватка крові, добова сеча, волосся, нігті)465
7.26.7Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся)470
7.26.8Миш’як (цільна кров, волосся)470
7.26.9Молібден (нігті,волосся)515
7.26.10Нікель (цільна кров, добова сеча, волосся)515
7.26.11Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)245
7.26.12Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся)975
7.26.13Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся)1 005
7.26.14Фосфор (волосся)515
7.26.15Хром (цільна кров, волосся)1 045
7.26.16Цинк (сироватка крові, добова сеча, волосся)465

Дослідження сечі

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.27Дослідження сечі
7.27.1Аналіз сечі за Нечипоренком120
7.27.2Аналіз сечі на білок95
7.27.3Аналіз сечі на добову протеїнурію100
7.27.4Бактеріологічний посів+антибіотикограма сечі355
7.27.5Барій (волосся)515
7.27.6Глюкоза (сеча) – кількісний115
7.27.7Діастаза сечі115
7.27.8Йод у сечі (напівкількісний)200
7.27.9Кальцій у сечі105
7.27.10Кліренс ендогенного креатиніну195
7.27.11Креатинін у сечі95
7.27.12Мікроальбумінурія у сечі – випадкова порція сечі, добова сеча170
7.27.13Мікроальбумінурія+креатинін сечі215
7.27.14Сечова кислота у сечі95
7.27.15Талій (волосся)520
7.27.16Фосфор у сечі90
7.27.17Загальний аналіз сечі135

Імунологічна панель

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.28Імунологічна панель
7.28.1Активність комплементу СН50395
7.28.2Визначення наркoтиків у сечі (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон) (якісн.)825
7.28.3Вміст імуноглобуліну G190
7.28.4Вміст імуноглобуліну M195
7.28.5Вміст імуноглобуліну А190
7.28.6Діагностика NK-клітинної ланки (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані)460
7.28.7Діагностика T-клітинної ланки (CD45RA-RO): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яти (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+)340
7.28.8Діагностика T-клітинної ланки (ab-gd-Т-клітини): (?бета-Т-клітини (CD3+TcR?бета+TcR ??-), ??-Т-клітини (CD3brightTcR?бета-TcR ??+)285
7.28.9Діагностика T-клітинної ланки (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg)320
7.28.10Діагностика В-клітинної ланки (В1-, В2-, В-клітини пам`яті): (Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+)480
7.28.11Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)495
7.28.12КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ805
7.28.13Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина)710
7.28.14Субпопуляції лімфоцитів крові570
7.28.15Функціональна активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції)345
7.28.16Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні460

Алергоскринінг

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.29Алергоскринінг
7.29.1CD4+ T-хелпери270
7.29.2Cкринінг інгаляційної алергії ”Phadiatop” (пилок бур’янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, лупи кішки, собаки, коня)790
7.29.3Cкринінг інгаляційної алергії для дітей ”Phadiatop infant” (пилок бур’янів і трав, дерев, домашнього пилу, плісняви, лупи тварин, основні харчові та ін.)685
7.29.4Cкринінг харчової алергії ”fx 5” (білок яйця, молоко, соя, пшениця, риба, арахіс)735
7.29.5Cкринінг харчової алергії на екзотичні фрукти ”fx 21” (ківі (f84), диня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210)595
7.29.6Cкринінг харчової алергії на злаки ”fx3” (пшениця (f4), овес (f7), кукурудза (f8), кунжут (f10), гречка (f11)610
7.29.7Cкринінг харчової алергії на м’ясо ”fx73” (свинина (f26), телятина (f27), курятина (f83)595
7.29.8Cкринінг харчової алергії на морепродукти ”fx2” (тріска (f3), креветка (f24), блакитна мідія (f37), тунець (f40), лосось (f41)595
7.29.9Cкринінг харчової алергії на фрукти України ”fx31” (яблуко (f49), груша (f94), персик (f95), вишня (f242), слива (f255)595
7.29.10Алергокомпонент Кота nFel d2, сироватковий альбумін, IgE (e220)590
7.29.11Алергокомпонент Оливи rOle e 1, Ig E (t224)630
7.29.12Алергокомпонент Оливи rOle e 7 LTP, Ig E (t227)630
7.29.13Алергокомпонент кліща домашнього пилу rDer p 23, IgE (d 209)975
7.29.14Алергоскринінг IgE (кількісне визначення специфічних IgE до 20 алергенів)1 095
7.29.15Вміст загального імуноглобуліну E210
7.29.16Змішана IgE панель (кількісне визначення специфічних IgE до 36 алергенів)1 750
7.29.17Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник):1 445
7.29.18Специфічні IgE, nBos d 4 альфа-лактальбумін, Молоко (f76)395
7.29.19Специфічні IgE, nBos d 5 бета-лактоглобулін, Молоко (f77)395
7.29.20Специфічні IgE, rAra h9 LTP, Арахіс (f427)520
7.29.21Специфічні IgE, rGly m4 PR-10, Соя (f353)520
7.29.22Специфічні IgE, rPar j 2 LTP, Постениця (w211)520
7.29.23Специфічні IgE, rTri a14 LTP, Пшениця (f433)520
7.29.24Специфічні IgE, rTri a19 Omega-5 Gliadin, Пшениця (f416)520
7.29.25Стафілококовий ентеротоксин B, IgE (m81)530
7.29.26Стафілококовий ентеротоксин C, IgE (m223)530
7.29.27Стафілококовий ентеротоксин TSST, IgE (m226)530
7.29.28Стафілококовий ентеротоксин А, IgE (m80)530
7.29.29Харчова Ig E панель (кількісне визначення специфічних IgE до 30 харчових алергенів)1 440

Молекулярна алергодіагностика

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.30Молекулярна алергодіагностика
7.30.1Cкринінг інгаляційної алергії ”Phadiatop”640
7.30.2Cкринінг харчової алергії ”fx 5”735
7.30.3m229 Цвіль Альтернарія rAlt a1, Alternaria alternata475
7.30.4Визначення мінорного алергену ”Кліщ домашнього пилу” rDer p 10 тропоміозин515
7.30.5Молекулярний пакет ”Амброзія” (nAmb a 1 Амброзія, мажорний алерген амброзії, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав)820
7.30.6Молекулярний пакет ”Арахіс” (rAra h 8 PR-10, rAra h9 LTP- Арахіс)1 245
7.30.7Молекулярний пакет ”Бур’яни 1” (nAmb a1 – Амброзія, nArt v1, nArt v3 LTP – Полин)1 675
7.30.8Молекулярний пакет ”Бур’яни 2” (rPar j2 LTP – Постениця, nSal k1 – Солянка, rPla l1 – Подорожник)1 860
7.30.9Молекулярний пакет ”Весняні дерева” (rBet v 1 PR-10, мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових)875
7.30.10Молекулярний пакет ”Дерева 1” (rBet v 1, PR-10 мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових)950
7.30.11Молекулярний пакет ”Дерева 2” (rBet v1, rBet v2 Profilin, rBet v4 Polcalcin, rBet v6 Isoflavone reductase – Береза)2 050
7.30.12Молекулярний пакет ”Кліщі” (nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10 тропоміозину, кліщ домашнього пилу)1 355
7.30.13Молекулярний пакет ”Кліщі” (nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10, тропоміозин кліщ домашнього пилу)1 355
7.30.14Молекулярний пакет ”Лугові трави 1” (rPhl p 1, rPhl p 5b мажорні алергени злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорні алергени трав)970
7.30.15Молекулярний пакет ”Лугові трави 2” (rPhl p1, rPhl p2, rPhl p6, rPhl p7 Polcalcin, rPhl p12 Profilin, rPhl p5b – Тимофіївка)3 745
7.30.16Молекулярний пакет ”Молоко” (nBos d6 BSA – Корова, nBos d4 альфа-лактальбумін, nBod d5 бета-лактоглобулін, nBos d8 Казеїн)2 165
7.30.17Молекулярний пакет ”Полин” (nArt v 1 Полин – мажорний алерген, nArt v 3 LTP, Полин, мажорний аллерген, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав)1 095
7.30.18Молекулярний пакет ”Пшениця” (rTri a 19 Omega-5 Gliadin, rTri a14 LTP – Пшениця)1 245
7.30.19Молекулярний пакет ”Риба та морепродукти” (rGad c 1 Cod parvalbumin – тріска, rCyp c 1 – короп, rPen a 1 Tropomyosin – креветка)1 860
7.30.20Молекулярний пакет ”Суміш трав злакових та лугових” (rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав)865
7.30.21Молекулярний пакет ”Трави злакові та бур’яни”1 585
7.30.22Молекулярний пакет ”Фрукти” (rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 4)1 100
7.30.23Молекулярний пакет ”Червоне м’ясо” (Gal -alpha-1,3 -Gal Thyroglobulin – корова, nSus s – свиня)1 900
7.30.24Молекулярний пакет ”Яєчний білок” (nGal d 2 Овальбумін яйця, nGal d 1 овомукоід яйця, nGal d 4 Лізоцим яйця, nGal d 3 кональбумін яйця, f75 Жовток яйця)1 250
7.30.25Молекулярний пакет ”Яблуко” (rMal d 1 PR-10, rMal d 3 LTP – Яблуко)1 245
7.30.26Пакет ”Астма/Риніт/Екзема” (f1 Яєчний білок, f2 Коров’яче молоко, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака)1 350
7.30.27Пакет дослідженнь ”Алергія до антибіотиків пеніцилінового ряду” (c1 Penicilloyl G, с2 Penicilloyl V, c5 Ampicilloyl)1 080
7.30.28Пакет досліджень ”Алергія на ліки” – прихована (тріптаза, c74 Желатин коров’ячий, k82 Латекс, c8 Хлоргексидин)1 110
7.30.29Пакет досліджень ”Молоко” (f2 Коров’яче молоко, Казеїн (f78))525
7.30.30Пакет досліджень ”Передвакцинаційний” (c74 Желатин коров’ячий, nGal d 2 Овальбумін яйця, f45 Дріжджі)750
7.30.31Пакет досліджень ”Цвіль внутрішня” (m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum)1 150
7.30.32Пакет досліджень ”Цвіль зовнішня” (m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea)1 150
7.30.33Тріптаза695
7.30.34ост2 010

Система Комплементу

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.31Система Комплементу
7.31.1Фактор комплементу С2550

Програма Ваше Здоров'я

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.32Програма Ваше Здоров’я
7.32.1Програма 101 ”Фактори ризику для жінок” (Холестерин, гомоцистеїн, Тиреотропний гормон (ТТГ), глікований гемоглобін (HbA1c), паратгормон, СА 15-3, раково-ембріональний антиген (РЕА), онкомаркер яєчників СА125)1 520
7.32.2Програма 102 ”Фактори ризику для чоловіків” (Холестерин, гомоцистеїн, ТТГ, глікований гемоглобін (HbA1c), паратгормон, індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%), раково-ембріональний антиген (РЕА))1 380
7.32.3Програма 103 ”Вияви причину проблем зі шкірою” (Індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с, 17-ОНР, глікований гемоглобін (HbA1c))940
7.32.4Програма 109 ”Для госпіталізації” (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), загальний аналіз сечі, глюкоза – венозна кров (кільк.), холестерин, креатинін, білірубін загальний, АЛТ, сифіліс (реагінові антитіла – RPR, напівкількісний))990
7.32.5Програма 110 ”Передопераційне обстеження”1 650
7.32.6Програма 111 ”Перевір здоров’я дитини” (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 параметр), загальний аналіз сечі, глюкоза – венозна кров (кільк.), білірубін загальний, білок загальний, кальцій, залізо)810
7.32.7Програма 114 ”Печінкові проби” (Білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, білок загальний, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП)905
7.32.8Програма 115 ”Ниркові проби” (Креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca)650
7.32.9Програма 116 ”Баланс електролітів в організмі” (Кальцій іонізований, Na, K, хлор, фосфор, pH крові)515
7.32.10Програма 117 ”Перевірся: біохмія крові, загальний аналіз крові та сечі”1 325
7.32.11Програма 134 ”Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)1 460
7.32.12Програма 140 ”Вияви причину випадіння та ламкості волосся” (Тиреотропний гормон (ТТГ), Тестостерон загальний, цинк, загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник)975
7.32.13Програма 148 ”Попередь діабет та супутні ризики” (Глікований гемоглобін (HbA1c), тиреотропний гормон (ТТГ))355
7.32.14Програма 151 ”Біохімія крові” (Білірубін загальний, АЛТ, загальний білок, креатинін, холестерин)780
7.32.15Програма 152 ”Болять суглоби? Перевір!” (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, сечова кислота, СРБ кількісний)385
7.32.16Програма 154 ”Готуємося до школи”
(Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), Загальний аналіз сечі, Аналіз калу на яйця гельмінтів)
470
7.32.17Програма 155 ”Готуємося до вакцинації” (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), Загальний аналіз сечі)310
7.32.18Програма 156 ”Вкусив кліщ? Перевірся!” (Антитіла до Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) IgM/IgG – скринінг)875
7.32.19Програма 157 ”Контролюй спортивні навантаження”590
7.32.20Фактор комплементу С3320
7.32.21Фактор комплементу С4320

Комплексна Діагностика урогенітальних інфекцій

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.33Комплексна Діагностика урогенітальних інфекцій
7.33.1Програма 105 ”Діагностика урогенітальних інфекцій у чоловіків”1 235
7.33.2Програма 130 ”Діагностика урогенітальних інфекцій у жінок”1 165
7.33.3Програма 162 ”Перевірся на гепатит В” (HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до HВcorAg гепатиту В)485
7.33.4Програма 163 ”Перевірся на гепатит С” (Антитіла до вірусу гепатиту С – скринінг (Anti-HCV), антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу гепатиту С IgG (імуноблот))1 010

Репродуктивне здоров'я

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.34Репродуктивне здоров’я
7.34.1Посткоїтальний тест (проба Шуварського)295
7.34.2Програма 126 ”Порушення менструального циклу” (Тиреотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону)1345
7.34.3Програма 127 ”Жіноче гормональне здоров’я” (Тиреотропний гормон (ТТГ), АТПО, ФСГ, ЛГ, пролактин, Антимюллерів гормон, індекс вільного тестостерону)1815
7.34.4Програма 131 ”Стан інтимної мікрофлори” (Визначення ph вагінального виділення, Мікроскопія урогенітального мазку (ж))830
7.34.5Програма 153 ”Перевір чоловічий потенціал” (Фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с)1395
7.34.6Програма 161 ”Перевір інтимне здоров’я” (Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis методом ПЛР (БМ – ранкова сеча або зішкріб з у/г тракту)695
7.34.7Скануюча електронна мікроскопія ендометрію(СЕМ)(3-забори)3540

Здоров'я щитоподібної залози

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.35Здоров’я щитоподібної залози
7.35.1Програма 123 ”Перевір здоров’я щитоподібної залози” (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.)505
7.35.2Програма 135 ”Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі” (Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільн., кальцитонін, Паратгормон (ПТГ))905
7.35.3Програма 158 ”Чоловіче гормональне здоров’я” (ФСГ, інгібін В)760
7.35.4Програма 160 ”Оціни репродуктивний потенціал” (ФСГ, естрадіол, АМГ, інгібін В)1425

Кардіоризик

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.36Кардіоризик
7.36.1Програма 112 ”Ліпідний комплекс” (Холестерин, тригліцеріди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності)450
7.36.2Програма 113 ”Ліпідний комплекс розширений” (Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогеності, аполіпопротеїди А1,В, Ліпопротеїн (а) – кількісне визначення)1020
7.36.3Програма 136 ”Діагностика гіпертиреозу (підвищеної функції щитоподібної залози)” (ТТГ, Т4 вільн., Т3 вільн., АТПО, АТ-р-ТТГ)1120
7.36.4Програма 138 ”Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози” (ТТГ, Т4 вільн., тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну)765

Онкологічні скринінги

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.37Онкологічні скринінги
7.37.1Програма 104 ”Онко-ні” для чоловіків (Індекс вільного ПСА, раково-ембріональний антиген (СЕА))560
7.37.2Програма 118 ”ОНКО – ні” для жінок (СА 15-3, РЕА, СА 125, НЕ-4)1135
7.37.3Програма 119 ”Візьми під контроль гіпертонію”(Холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, Ліпопротеїн (а) – кількісне визначення, глікований гемоглобін (HbA1c), гомоцистеїн, СРБ високочутливий)1060
7.37.4Програма 120 ”Перевір здоров’я судин та серця” (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, гомоцистеїн, СРБ високочутливий)720
7.37.5Програма 122 ”Захисти себе від генітального раку (для жінок та чоловіків)” (Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME)705

Діагностика функції щитоподібної та прищитоподібних залоз

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.38Діагностика функції щитоподібної та прищитоподібних залоз
7.38.1КДЛ №1 ”Моніторинг раку ЩЗ” (Тіреоглобулін, антитіла до тіреоглобуліну)410
7.38.2КДЛ №15 ”ТТГ-скринінг” (ТТГ)160
7.38.3КДЛ №2 ”Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ” (ТТГ, Т3 вільн., кальцитонін, паратгормон)865
7.38.4КДЛ №3 ”Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї” (ТТГ, Т4 вільн., ПРЛ)520
7.38.5КДЛ №31 ”Діагностика порушень функції ЩЗ” (ТТГ, Т4 вільн.)320
7.38.6КДЛ №32 ”Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ” (АТТГ, АТПО)405
7.38.7КДЛ №33 ”Діагностика дифузного токсичного зобу” (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн., АТ-р-ТТГ)880
7.38.8КДЛ №34 ”Моніторинг дифузного токсичного зобу” (АТ-р-ТТГ, загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник))565
7.38.9КДЛ №35 ”Диф. діагностика дифузного токсичного зобу та аутоімунного тиреоїдиту” (АТ-р-ТТГ, АТПО)600
7.38.10КДЛ №36 ”Оцінка функції ЩЗ” (ТТГ, Т4 вільн., АТПО, йод у сечі)620
7.38.11КДЛ №42 ”Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ” (ТТГ, Т4 вільн., АТПО)520
7.38.12КДЛ №8 ”Патологія прищитоподібних залоз” (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор)415

Діагностика гормональної функції репродуктивної системи

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.39Діагностика гормональної функції репродуктивної системи
7.39.1КДЛ №16 ”Оцінка функціонального стану гіпофиза” (ТТГ, ФСГ, ЛГ, ПРЛ)760
7.39.2КДЛ №37 ”Діагностика гормонального статусу репродуктивної системи” (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, індекс вільного тестостерону, АМГ)1380
7.39.3КДЛ №38 ”Оцінка оваріального резерву” (ФСГ, АМГ, естрадіол)845
7.39.4КДЛ №4 ”Гормональне дзеркало” (ТТГ, ФСГ, ЛГ, ПРЛ, тестостерон заг.)850
7.39.5КДЛ №47 ”Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ” (ТТГ, Т4 вільн, АТПО, Кальцитонін)765
7.39.6КДЛ №59 ”Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ” (ТТГ, АТПО)325
7.39.7КДЛ №6 ”Діагностика джерела гіперандрогенії” (ДГЕА-с, Індекс вільного тестостерону, 17-ОНР, андростендіон)1090
7.39.8КДЛ №61 ”Оцінка рівня тканинних андрогенів” (Дигідротестостерон, андростендіолу глюкуронид)720
7.39.9КДЛ №65 ”Оцінка гормональної осі гіпофіз-яєчник” (ПРЛ, ФСГ, ЛГ, естрадіол)795

Діагностика стану вуглеводного обміну

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.40Діагностика стану вуглеводного обміну
7.40.1КДЛ №40 ”Моніторинг цукрового діабету” (НвА1с, мікроальбумінурія+креатинін у добовій сечі)400
7.40.2КДЛ №41 ”Діагностика цукрового діабету” (НвА1с, С-пептид, індекс НОМА)660
7.40.3КДЛ №43 ”Діагностика інсулінорезистентності” (С-пептид, індекс НОМА)465
7.40.4КДЛ №44 ”Виявлення порушень вуглеводного обміну” (НвА1с, індекс НОМА, мікроальбумінурія+креатинін у добовій сечі)660
7.40.5КДЛ №45 ”Діагностика причин ожиріння – максі” (ТТГ, НвА1с, С-пептид, індекс НОМА, лептин)1305
7.40.6КДЛ №77 ”Вплив Д-дефіциту на репродуктивний вік жінки” (Антимюллерів гормон (АМГ), 25-гідроксивітамін Д)855
7.40.7КДЛ №99 ”Оціни репродуктивний вік” (ФСГ, АМГ, інгібін В)1190

Оцінка функції наднирників

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.41Оцінка функції наднирників
7.41.1КДЛ № 97 ”Глікований гемоглобін-скринінг” (Глікований гемоглобін (HbA1c))195
7.41.2КДЛ № 98 ”Cкринінг моногенного цукрового діабету” (Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG, Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA), Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2))2205
7.41.3КДЛ №5 ”Скринінг причини артеріальної гіпертензії №1” (Альдостерон-ренінове співвідношення, метанефрини загальні у добовій сечі, калій у сироватці)1850

Обстеження вагітних

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.42Обстеження вагітних
7.42.1КДЛ №18 ”Біохімічний скринінг 1-го триместру (9-13 тижнів вагітності)” (вільн. бета-ХГЛ, РАРР)440
7.42.2КДЛ №25 ”Біохімічний скринінг 2-го триместру (14-20 тижнів вагітності)” (Заг.бета-ХГЛ, АФП, естріол)620
7.42.3КДЛ №48 ”TORCH інфекції IgG” (АТ IgG до: токсоплазми, краснухи, ЦМВ, вірусу звичайного герпесу типу 1, вірусу звичайного герпесу типу 2)980
7.42.4КДЛ №49 ”Комплексне обстеження вагітної в I триместрі максі” (TORCH (АТ IgG до: токсоплазми, краснухи, ЦМВ, вірусу звичайного герпесу типу 1 та 2, АТ IgM до: токсоплазми, ЦМВ)1460
7.42.5КДЛ №63 ”Скринінг причини артеріальної гіпертензії №2” (Кортизол у добовій сечі, ПТГ, ТТГ)525
7.42.6КДЛ №66 ”Раннє виявлення плацентарної дисфункції” (Заг.бета-ХГЛ, Прогестерон, Кольпоцитологія для вагітних)550
7.42.7КДЛ №67 ”Моніторинг стану плаценти і плоду” (Естріол некон’югований, Плацентарний лактоген)530
7.42.8КДЛ №7 ”Кортизол крові, АКТГ” (Кортизол у сироватці, АКТГ)600

Скринінг Онкопатології

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.43Скринінг Онкопатології
7.43.1КДВ №26 ”Онкоризик шийки матки” (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME, Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)))1555
7.43.2КДЛ №24 ”Скринінг патології шийки матки” (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME, скринінг 7 ІПСШ)2010
7.43.3КДЛ №29 ”Рання діагностика епітеліального раку яєчників” (СА 125, НЕ-4)650
7.43.4КДЛ №50 ”Скринінг раку шийки матки” (Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації та цервікального каналу), ВПЛ-кількісний)565
7.43.5КДЛ №62 ”Профогляд” (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Мікроскопія урогенітального мазку (ж))605
7.43.6КДЛ №68 ”Ізоімунний конфлікт за системою АВО” (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО)1020
7.43.7КДЛ №69 ”Ізоімунний конфлікт за системою Rh” (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою Rh)605
7.43.8Програма 129 ”Захисти себе від раку шийки матки” (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME)1160
7.43.9Програма 159 ”Моніторинг здоров’я шийки матки” (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD))455
7.43.10Рідкий цитологічний скринінг із забором матеріалу (гінекологія)445

Оцінка тромбофілічних станів

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.44Оцінка тромбофілічних станів
7.44.1Антитромбін ІІІ260
7.44.2КДЛ №10 ”Контроль лікування гіпергомоцистеїнемії” (Гомоцистеїн, фолієва кислота, вітамін В12)825
7.44.3КДЛ №11 ”Діагностика тромбофілії” (Гомоцистеїн, АТ до кардіоліпіну IgG/IgМ, вовчаковий антикоагулянт, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG)1610
7.44.4КДЛ №17 ”Контроль ефективності гепаринотерапії” (АЧТЧ, Д-димер, загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник))435
7.44.5КДЛ №19 ”Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами” (Проторомбіновий тест (МНО), Д-димер)310
7.44.6КДЛ №70 ”Скринінг герміногенних форм пухлин” (АФП, Заг.бета-ХГЛ)430
7.44.7КДЛ №89 ”Високочутливий скринінг раку шийки матки” (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME)1160

Діагностика урогенітальних інфекцій

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.45Діагностика урогенітальних інфекцій
7.45.1ВПЛ – кількісний метод Real Time ПЛР – А9 (16,31,33,35,52,58), А7 ( 18,39,45,59), А5 (51), А6 (56)470
7.45.2КДЛ №13 ”Урогенітальний комплекс” (Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 11 антибіотиків, Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЛР – зішкріб з у/г тракту)580
7.45.3КДЛ №20 ”Бактеріальний вагіноз” (Мікроскопія у/г мазка, Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР), рН вагінальних виділень)600
7.45.4КДЛ №28 ”Діагностика антифосфоліпідного синдрому” (Вовчаковий антикоагулянт, АТ до кардіоліпіну IgG/IgM, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG)1220
7.45.5КДЛ №46 ”Комплексне обстеження шийки матки” (Бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма, скринінг 7 ІПСШ, виявлення ДНК вірусу звичайного герпесу типів 1/2 та цитомегаловірусу методом REAL TIME ПЛР – БМ з шийки матки)1575
7.45.6КДЛ №52 ”Виявлення вірусної етіології патології шийки матки”1115
7.45.7КДЛ №64 ”Дослідження біоценозу піхви”960
7.45.8КДЛ №71 ”Оцінка системи гемостазу” (Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), Д-дімер))670
7.45.9КДЛ №72 ”Діагностика ІПСШ” (Виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ – зішкріб з у/г тракту): Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitalium,Treponema pallidum)1080
7.45.10КДЛ №73 ”Інтимне здоров’я”1130

Оцінка Кардіоризику

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.46Оцінка Кардіоризику
7.46.1КДЛ № 80 ”Урогенітальний комплекс при плануванні вагітності”1250
7.46.2КДЛ №54 ”Скринінг додаткових факторів ризику серцево-судинних захворювань” (Гомоцистеїн, Ліпопротеїн (а))1965
7.46.3КДЛ №55 ”Контроль ефективності терапії при атеросклерозі” (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, СРБ високочутливий, глікований гемоглобін (HbA1c), Мікроальбумінурія+креатинін у добовій сечі)760
7.46.4КДЛ №56 ”Контроль гіполіпідемічної терапії” (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, АЛТ, АСТ, СРБ високочутливий, Креатинкіназа МВ-фракція)945
7.46.5КДЛ №57 ”Скринінг факторів ризику серцево-судинних захворювань” (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, СРБ високочутливий)995

Діагностика аутоімунних захворювань

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.47Діагностика аутоімунних захворювань
7.47.1КДЛ №58 ”Оцінка прогнозу розвитку ускладнень при гострому коронарному синдромі (ГКС)” (Тропонін I (кільк.), Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP), СРБ високочутливий)850
7.47.2КДЛ №87 ”Контроль роботи серця” (Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP), цистатин С зі ШКФ, Креатинкіназа МВ-фракція)1035
7.47.3КДЛ №90 ”Первинний скринінг целіакії” (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG, вміст IgА)1360

Діагностика суглобового синдрому

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.48Діагностика суглобового синдрому
7.48.1КДЛ №27 ”Рання діагностика ревматоїдного артриту” (Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, СРБ кільк.)615
7.48.2КДЛ №78 ”Диференційна діагностика суглобового синдрому” (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, сечова кислота, СРБ кількісний, Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЛР (синовіальна рідина, у/г БМ))1075
7.48.3КДЛ №91 ”Діагностика целіакії” (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG, вміст IgА, антитіла до ендомізію IgA, антитіла до ендомізію IgG)3495
7.48.4КДЛ №92 ”Діагностика аутоіммунного гепатиту” (Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM, скринінг, антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) – якісний, антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінг)3745

Діагностика гепатитів

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.49Діагностика гепатитів
7.49.1КДЛ № 82 ”Первинна діагностика суглобового синдрому”2100
7.49.2КДЛ №001 ”Діагностика гепатиту В перед інтерферонотерапією”4320
7.49.3КДЛ №002 ”Діагностика гепатиту В перед терапією противірусними препаратами прямої дії”2300
7.49.4КДЛ №004 ”Моніторинг ефективності лікування гепатиту В – вірусологічна відповідь”2085
7.49.5КДЛ №12 ”Скринінг гепатиту В та С” (Антитіла до вірусу гепатиту С – скринінг (Anti-HCV), антитіла загальні до HВcorAg гепатиту В, HBsAg вірусу гепатиту В)655
7.49.6КДЛ №23 ”Діагностика гепатиту С для вибору тактики лікування”2160
7.49.7КДЛ №79 ”Ревмопроби” (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, сечова кислота, СРБ кількісний)335
7.49.8КДЛ №93 ”Діагностика гепатиту В”1285

Діагностика інших патологій

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.50Діагностика інших патологій
7.50.1КДЛ № 83 ”Комплексне біохімічне обстеження” (Білірубін загальний, глікований гемоглобін (HbA1c), АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, сечовина, холестерин, Nа, К, Са іонізований)1085
7.50.2КДЛ № 96 ”Диференційна діагностика анемії” (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), феритин, залізо, фолієва кислота, ціанокобаламін)895
7.50.3КДЛ №14 ”Контроль залізодефіцитної анемії (Залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)230
7.50.4КДЛ №21 ”Діагностика нейроінфекцій (IgM)”1695
7.50.5КДЛ №22 ”Діагностика нейроінфекцій (IgG)”1865
7.50.6КДЛ №53 ”Комплексне загальне обстеження”1695
7.50.7КДЛ №74 ”Остеопороз (недостатність кальцію)” (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор, дезоксипіридинолін у сечі)1465
7.50.8КДЛ №75 ”Скринінг соматотропної функції” (СТГ, Соматомедин С)520
7.50.9КДЛ №76 ”Обстеження на дефіцит вітаміну Д” (25-гідроксивітамін Д, Кальцій іонізований, фосфор)615
7.50.10КДЛ №84 ”Основні життєво необхідні мікроелементи” (селен, цинк, мідь)1890
7.50.11КДЛ №85 ”Токсичні важкі метали” (кадмій, свинець)1990
7.50.12КДЛ №86 ”Оцінка функції нирок (розширений)” (Креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca, хлор, фосфор, цистатин С зі ШКФ)1350
7.50.13КДЛ №94 ”Діагностика гострого гепатиту” (Антитіла до вірусу гепатиту А IgM, антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM, HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С – скринінг (Anti-HCV))945
7.50.14КДЛ №95 ”Скринінг інфекційних гепатитів” (Антитіла до вірусу гепатиту А IgM, HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM, антитіла до вірусу гепатиту С – скринінг (Anti-HCV), АЛТ, АСТ, ГГТП, лужна фосфатаза загальна)1275

Оцінка тромбофілій

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.51Оцінка тромбофілій
7.51.1Антитромбін ІІІ900
7.51.2Визначення поліморфізму генів FMR1, INHA, FSHR, ESR11890
7.51.3КДЛ №71 “Оцінка системи гемостазу” (Коагулограма на автом. аналізаторі  (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , заг розг аналіз крові (31 пок), Д-дімер)590
7.51.4Протеїн S740
7.51.5Протеїн С1 420

Гістологічні дослідження

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.52Гістологічні дослідження
7.52.1(310126) Дослідження кількості uNK(CD56) в ендометріі960
7.52.2Імуногістохімічне визначення HER2 (рецептор 2-го типу людського епідермального фактору росту) **560
7.52.3Імуногістохімічне визначення АФП (альфафетопротеїну) **500
7.52.4Імуногістохімічне визначення Тиреоглобуліну **500
7.52.5Імуногістохімічне визначення білка CD 138 та гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки **670
7.52.6Імуногістохімічне визначення білка CD 138**570
7.52.7Імуногістохімічне визначення білка Кі67**570
7.52.8Імуногістохімічне визначення білка р16 та Кі671030
7.52.9Імуногістохімічне визначення білка р16**560
7.52.10Імуногістохімічне визначення рецепторів до естрагену ендометрію**560
7.52.11Імуногістохімічне визначення рецепторів до естрогенів молочної залози **560
7.52.12Імуногістохімічне визначення рецепторів до естрогенів та прогестеронів молочної залози, HER2 **1340
7.52.13Імуногістохімічне визначення рецепторів до естрогенів та прогестерону ендометрію **1030
7.52.14Імуногістохімічне визначення рецепторів до естрогенів та прогестерону молочної залози **920
7.52.15Імуногістохімічне визначення рецепторів до прогестерону ендометрію**560
7.52.16Імуногістохімічне визначення рецепторів до прогестерону молочної залози **560
7.52.17Виконання імуногістохімічного дослідження з з парафінових блоків приготованих в інших гістологічних лабораторіях, визначення Тиреоглобуліну *505
7.52.18Виконання імуногістохімічного дослідження з парафінових блоків приготованих в інших гістологічних лабораторіях, визначення НЕR2 (рецептор 2-го типу людського епідермального фактору росту) *505
7.52.19Виконання імуногістохімічного дослідження з парафінових блоків приготованих в інших гістологічних лабораторіях, визначення білка CD 138 *505
7.52.20Виконання імуногістохімічного дослідження з парафінових блоків приготованих в інших гістологічних лабораторіях, визначення білка Кі67 *570
7.52.21Виконання імуногістохімічного дослідження з парафінових блоків приготованих в інших гістологічних лабораторіях, визначення білка р16 *570
7.52.22Виконання імуногістохімічного дослідження з парафінових блоків приготованих в інших гістологічних лабораторіях, визначення рецепторів до естрогенів ендометрію *570
7.52.23Виконання імуногістохімічного дослідження з парафінових блоків приготованих в інших гістологічних лабораторіях, визначення рецепторів до естрогенів молочної залози *505
7.52.24Виконання імуногістохімічного дослідження з парафінових блоків приготованих в інших гістологічних лабораторіях, визначення рецепторів до прогестерону ендометрію *570
7.52.25Виконання імуногістохімічного дослідження з парафінових блоків приготованих в інших гістологічних лабораторіях, визначення рецепторів до прогестерону молочної залози *505
7.52.26Гістологічне дослідження абортивного матеріалу640
7.52.27Гістологічне дослідження біоптату будь-якого виду тканини310
7.52.28Гістологічне дослідження біоптату молочної залази350
7.52.29Гістологічне дослідження біоптату промежини350
7.52.30Гістологічне дослідження біоптату прямої кишки350
7.52.31Гістологічне дослідження біоптату сигмовидної кишки350
7.52.32Гістологічне дослідження біоптату стінки піхви310
7.52.33Гістологічне дослідження біоптату стравоходу350
7.52.34Гістологічне дослідження біоптату шийки матки390
7.52.35Гістологічне дослідження біоптату шийки матки, матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки795
7.52.36Гістологічне дослідження біоптату шлунка350
7.52.37Гістологічне дослідження бартолінової кісти350
7.52.38Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки375
7.52.39Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийкі матки385
7.52.40Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки570
7.52.41Гістологічне дослідження матеріалу конусоподібної резекції шийки матки580
7.52.42Гістологічне дослідження маткової труби (резекція, трубектомія)350
7.52.43Гістологічне дослідження одного лімфатичного вузла (тільки ексцизійна біопсія, не трепанбіопсія!)505
7.52.44Гістологічне дослідження одного яєчка (біопсія, резекція, цистектомія, оваректомія)350
7.52.45Гістологічне дослідження післяопераційного матеріалу щитаподібної залози (тиреоїдектомія без лімфодисекції)790
7.52.46Гістологічне дослідження післяопераційного матеріалу щитаподібної залози (тиреоїдектомія з лімфодисекцією)0
7.52.47Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків або з придатками, без лімфодисекції, або з лімфодисекцією)1490
7.52.48Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвоватампутація матки без придатків або з придатками)1020
7.52.49Гістологічне дослідження фіброматозного вузла матки (консервативна міомектомія)760
7.52.50Гістологічне дослідження яєчника з маткової труби560
7.52.51Консультування препаратів *670
7.52.52Молекулярно-генетичне визначення мутації BRAF V 600 (тільки гістологічний матеріал)**2230
7.52.53Приготування гістологічного препарату/скла з одного парафінового блоку (гематоксилін-еозин) ***220
7.52.54Цитологічне дослідження пунктату щитаподібної залози495

Дослідження ендометрію

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.53Дослідження ендометрію
7.53.1СЕМ (Скануюча електронна мікроскопія ендометрію)3540
7.53.2Аспірація ендометрію (пайпель біопсія), у вартість входить триразове дослідження1950

Патоморфологічні дослідження першої категорії складності

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.56Патоморфологічні дослідження першої категорії складності
7.56.1Гістологічне дослідження матеріалу отриманого після пайпель біопсії370
7.56.2Др.Р (1717) Постнатальне каріотипування (Німеччина)19110
7.56.3Біоптат шийки матки (екто- та ендоцервікс, включаючи поліпи) після аргоно-плазм. Коагуляції)350
7.56.4Біопсія піхви260
7.56.5Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) після гістероскопії)400
7.56.6Біопсія слизової оболонки губ, слизових оболонок  ротової порожнини, слинних залоз, порожнини та пазух носа260
7.56.7Біопсія гортані260
7.56.8Біопсія сечівників260
7.56.9Біопсія сечового міхура260
7.56.10Біопсія уретри260
7.56.11Після циркумцизіо (крайня плоть)260

Патоморфологічні дослідження другої категорії складності

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.57Патоморфологічні дослідження другої категорії складності
7.57.1Трепан-біопсія молочної залози310
7.57.2Біопсія утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору310
7.57.3Біопсія  мигдаликів і тонзилектомія (окрім лімфом)310
7.57.4Біопсія нирки (новоутворення)310
7.57.5Біопсія яєчка при запальній і пухлинній патології310
7.57.6Біопсія пухлинних утворень м’яких тканин310
7.57.7Біопсія пухлинних утворень кісток310
7.57.8Біопсія шкіри (доброякісні пухлини і пухлиноподібні процеси)310
7.57.9Біопсія синовіальної оболонки суглобів310
7.57.10Апендикс при запальних процесах і дивертикули310
7.57.11Жовчний міхур при запальних процесах310
7.57.12Ліпоми310
7.57.13Грижові мішки310
7.57.14Оболонки яєчка і кісти додатку яєчка310
7.57.15Гемороїдальні вузли і анальні тріщини310
7.57.16Одонтогенні кісти310
7.57.17Епуліди, радикулярні кісти310
7.57.18Куприкові кісти, нориці310
7.57.19Кісти бартолінової залози310
7.57.20Поліпи та кісти порожнини носа та пазух310
7.57.21Інші патоморфологічні дослідження 2 категорії складності350
7.57.22Біопсія утворень повік, кон’юнктиви і слізних залоз310
7.57.23Інтраопераційний матеріал310

Патоморфологічні дослідження третьої категорії складності

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.58Патоморфологічні дослідження третьої категорії складності
7.58.1Біопсія 12-палої кишки при підозрі на целіакію350
7.58.2Поліфокальна трепан-біопсія передміхурової залози380
7.58.3Ексцизія та конізація шийки матки (включаючи зішкріб цервікального каналу)500
7.58.4Видалення додатків матки (окрім великих пухлин яєчника)380
7.58.5Видалені міоматозні вузли матки (міомектомії)380
7.58.6Видалені слинні залози380
7.58.7Ексцизійна біопсія пухлин шкіри380
7.58.8Апендикс при пухлинних процесах380
7.58.9Жовчний міхур при пухлинних процесах380
7.58.10Кісткові екзостози і нігтьові ложа380
7.58.11Яєчки та їх додатки380
7.58.12Міжхребцеві диски380
7.58.13Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності450
7.58.14Біопсія наднирників380
7.58.15Трепан-біопсія або ексцизійна біопсія лімфовузлів (негематологічна патологія)380
7.58.16Видалення синовіальних оболонок (гангліони і бурси) та кіст сухожиль380
7.58.17Біопсії і клиноподібні резекції яєчника380
7.58.18Видалені слізні залози380
7.58.19Септопластика380
7.58.20Резекція або біопсія кістки380

Патоморфологічні дослідження четвертої категорії складності

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.59Патоморфологічні дослідження четвертої категорії складності
7.59.1Секторальна резекція, лампектомія молочної залози, резекція при гінекомастії490
7.59.2Мигдалики при лімфопроліферативних процесах490
7.59.3Трансуретральна резекція пухлин сечового міхура490
7.59.4Трансуретральна резекція простати490
7.59.5Плацента і оболонки плоду490
7.59.6Суглобові хрящі490
7.59.7Кісти шиї490
7.59.8Селезінка (спленектомія)490
7.59.9Одонтогенні пухлини490
7.59.10Пенектомії490
7.59.11Трахелектомія і видалення кукси шийки матки490
7.59.12Резекція гортані490
7.59.13Видалені пухлини ротової і носової порожнини490
7.59.14Резекція сечового міхура490
7.59.15Ламінектомії490
7.59.16Ампутація пальців і їх фаланг490
7.59.17Адреналектомія490
7.59.18Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності490
7.59.19Резекція кишки490
7.59.20Резекція кісти нирки490
7.59.21Часткова резекція нирки490

Патоморфологічні дослідження п'ятої категорії складності

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
7.60Патоморфологічні дослідження п’ятої категорії складності
7.60.1Видалені великі пухлини яєчника (діаметром понад 5 см)610
7.60.2Пухлини м’яких тканин, окрім ліпом610
7.60.3Щитоподібна залоза610
7.60.4Пухлини середостіння610
7.60.5Матка (з або без придатків) (гістеректомія і надпіхвова ампутація з або без лімфодисекції)610
7.60.6Підшлункова залоза (субтотальна і радикальна резекції підшлункової залози з або без лімфоколекторів)610
7.60.7Очні яблука610
7.60.8Видалені ділянки кісток, суглоби610
7.60.9Ексцизія меланом з регіонарною лімфодисекцію610
7.60.10Молочні залози (радикальні резекції і мастектомії)610
7.60.11Легені (лобектомії і пульмонектомії)610
7.60.12Шлунок (гастектомії, субтотальні резекції)610
7.60.13Простата (радикальна простатектомія)610
7.60.14Сечовий міхур (цистектомія з лімфодисекцією)610
7.60.15Стравохід (езофагектомії)610
7.60.16Кишка (геміколектомії і інші великі резекції з брижею, сальником та лімфатичними колекторами)610
7.60.17Печінка (часткові гепатектомії)610
7.60.18Нирка (нефректомія і резекція)610
7.60.19Гортань (тотальна ларінгектомія)610
7.60.20Тотальна вульвектомія610
7.60.21Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності610
7.60.22Видалені кінцівки та їх частини610