Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження

НайменуванняВартість, грн.
Забір аналізів
Виїзний сервіс в межах м. Київ550
Забір матеріалу (венозної крові) для дослідження60
Забір матеріалу (генітальних виділень) для дослідження60
Забір матеріалу (урогенітальних екскретів) для дослідження100
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
Тиреотропний гормон (ТТГ)180
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)175
Тироксин вільний (Т4 вільн.)180
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)220
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)220
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.)420
Тиреоглобулін (ТГ)220
Паратгормон (1-84) (ПТГ)220
Кальцитонін350
Йод у сечі (напівкількісн.)200
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
Пролактин215
Пролактин, молекулярні форми465
Пролактин в розведенні (1:100)265
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)210
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)220
Естрадіол (Е2)200
Прогестерон210
Антимюллерів гормон (AMГ)465
Інгібін В550
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)230
17-оксипрогестерон (17-ОНР)210
Андростендіон420
Тестостерон загальний210
Тестостерон вільний250
Індекс вільного тестостерону                                            (загальний тестостерон/СЗГх100%)350
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ)210
Дигідротестостерон340
Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол)395
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), діагностика вагітності (з 1 по 11 тиждень вагітності)235
Антитіла антиспермальні (кров, сіменна плазма) – якісн.240
ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА ПАНЕЛЬ
Вазопресин (Антидіуретичний гормон, АДГ), осмолярність плазми2410
Вільні метоксиаміни (метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін) у плазмі2770
Метанефрини загальні (у добовій сечі)610
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазмі1050
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечі1050
Адреналін (у плазмі)550
Адреналін (у добовій сечі)550
Норадреналін (у плазмі)550
Норадреналін (у добовій сечі)550
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)330
Кортизол (у слині)335
Кортизол (у добовій сечі)295
Кортизол (у сироватці)280
Кортизол в розведенні (1:50)310
Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС)1400
Альдостерон365
Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР)900
ФАКТОРИ РОСТУ
Соматомедин С (ІФР-1)320
Соматотропний гормон (191)215
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, базальний рівень) 215
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років,  нічний пік) 215
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, стимульований рівень) 215
                           ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
Глюкоза у венозній крові натще130
Глюкоза у капілярній крові натще125
Глюкоза у венозній крові випадкове визначення130
Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення125
Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові245
Глікований гемоглобін (HbA1c)220
Фруктозамін170
Проінсулін інтактний850
Інсулін210
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5)290
С – пептид215
Глюкагон1610
Антитіла загальні до транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab) та C-кінцевого домену1760
Антитіла до інсуліну725
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG1045
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)530
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)795
Лептин500
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі215
Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча)185
Креатинін у сечі100
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці705
Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин390
Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза1090
Остеопороз, маркер остеорезорбції Дезоксипіридинолін/креатинін співвідношення (ранкова сеча)1075
Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ)220
Остеопороз, Кальцитонін350
Вітамін D (25-гідроксикальциферол)425
Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол)2385
Кальцій іонізований165
Кальцій100
Кальцій у сечі105
Фосфор90
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (базовий: трисомії T21,T18, T13 + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини)9900
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (розширений: трисомії T21,T18, T13 + аутосомні анеуплоїдії + хромосомний дисбаланс більше 7МВ + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини)13600
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-39 тижн.)215
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.)230
Альфа-фетопротеїн (АФП)230
Естріол некон’югований200
РАРР250
Плацентарний лактоген340
Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір420
Пренатальний скринінг ІІ триместру, АФП, ХГЛ, естріол некон’югований465
Розрахунок  ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA I триместру60
Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру60
Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії570
ПАНЕЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану7450
Антиген – HLA-B27790
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR)475
Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR)1570
Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб)405
ПОСТНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Каріотипування (матеріал-кров)2185
Каріотипування сімейної пари (матеріал-кров)4000
Постнатальне FISH: 13, 18, 21 (матеріал – кров)1500
Постнатальне FISH: X, Y (матеріал – кров)1500
ПРЕНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Каріотипування або FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус) **3800
Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – ворсини хоріону вагітності, що розвивається)***6150
Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал  – амніотична рідина)***6850
** У випадку, коли каріотипування зробити неможливо у зв’язку з низькою мітотичною активністю клітин ворсин хоріону, за замовчуванням виконується FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус). Термін виконання каріотипування: 15 д. Термін виконання FISH: 7 д.
*** Термін виконання каріотипування: 15 д. Термін виконання FISH: 7 д.
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А1390
Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота1950
Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін1550
Онкомаркер BRCA1 і BRCA2 – виявлення мутацій генів1360
Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП)225
Онкомаркер Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця)220
Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)210
Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)335
Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА)240
Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін350
Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4435
Онкомаркер яєчників СА 125220
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4)615
Онкомаркер молочної залози  СА 15-3245
Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)360
Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19)2260
Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9235
Онкомаркер Нейроенолаза (NSE)620
Онкомаркер шлунка CA 72-4360
Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)400
Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242395
Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі2800
Онкомаркер легень ProGRP1785
Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін320
Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал – кал)3500
Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові)2200
                  КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
Тропонін I скринінг230
Тропонін I високочутливий435
Креатинкіназа МВ-фракція190
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)850
Гомоцистеїн400
Ревматоїдний фактор (РФ) – кількісн.120
Антистрептолізин “О” (АСЛ-O) – кількісн.120
С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.110
Дигоксин1580
Ліпопротеїн (а) – кількісн.340
СРБ високочутливий (hs СРБ)310
Цистатин С зі ШКФ540
            ПАНЕЛЬ АУТОІМУНОЛОГІЇ
Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)465
Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I)475
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)445
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)295
Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)290
Антитіла до кардіоліпіну IgM295
Антитіла до кардіоліпіну IgG260
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG345
Антитіла до В2-глікопротеїну IgM360
Вовчаковий антикоагулянт (ВА)415
Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV)585
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)440
Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) – напівкількісн.975
Антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінг1115
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)495
Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) – напівкількісн.1150
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG  ELiA585
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA555
Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti  Jo1, Anti Centromer B)875
Антитіла до Scl-70 (склеродермія)395
Антитіла до гістону1320
Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM – скринінг1240
Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) – якісн.1440
Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) – напівкількісн.955
Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) – напівкількісн.995
Антитіла до ендомізію IgA – напівкількісн.995
Антитіла до ендомізію IgG – напівкількісн.985
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA765
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA665
Діаміноксидаза765
        ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
COVID-19
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19,  РНК RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий)1580
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР – якісний1080
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний600
Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий)1650
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, напівкількісний450
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgМ до S-білку, напівкількісний450
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, комплекс антитіл IgМ до S-білку /IgG до N-білку, напівкількісний810
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла сумарні нейтралізуючі IgM/IgG до S1 RBD, напівкількісний600
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 – скорочений (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; Д-димер; креатинін; феритин)695
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 – розгорнутий (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ); Д-димер; креатинін; тропонін I високочутливий; феритин)1405
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 – MAX (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ); Д-димер; креатинін; тропонін I високочутливий; феритин; інтерлейкін-6 (IL-6); коагулограма на автоматичному аналізаторі; прокальцитонін)3300
Інтерлейкін-6 (IL-6)1100
Оцінка ризику розвитку септичних ускладнень при COVID-19 (Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, анаеробів з антибіотикограмою; Прокальцитонін.)2545
Діагностика ускладнень з боку дихальної системи при COVID-19 (Харкотиння. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л; Прокальцитонін)1610
Діагностика постковідного синдрому (легкий перебіг захворювання) – загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники); глюкоза; тиреотропний гормон (ТТГ); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; Д-димер; феритин; трансферин; креатинін; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, напівкількісний.1745
Діагностика постковідного синдрому (середній-тяжкий перебіг захворювання) – загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники); глюкоза; тиреотропний гормон (ТТГ); СРБ високочутливий (hs СРБ); Д-димер; феритин; трансферин; креатинін; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP); фібриноген; Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, напівкількісний.2740
ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А
Гепатит А, антитіла до вірусу IgM250
Гепатит А, антитіла до вірусу IgG250
Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн.420
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
Гепатит В, HBsAg250
Гепатит B HBsAg – кількісн.320
Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg280
Гепатит В, НВеАg300
Гепатит В, антитіла загальні до НВеАg310
Гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg280
Гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg250
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР – якісн.405
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) -кількісн.805
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу – скринінг300
Гепатит С, антитіла IgG до Core 1,2, Е2 (HVR), NS3, NS4A/B, NS5A (імуноблот)1035
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР – якісн.610
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР – якісн.460
Гепатит С, РНК вірусу  методом REAL TIME ПЛР – кількісн.1555
ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ФОРМ ГЕПАТИТІВ
Гепатит D, загальні антитіла960
Гепатит D, РНК вірусу  методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн.395
Гепатит G, РНК вірусу  методом REAL TIME ПЛР – якісн.420
Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн.320
Антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінг1115
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)495
TORCH-ІНФЕКЦІЇ
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM210
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG220
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG210
Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки  хоріону, навколоплідні води)250
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG250
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgМ250
Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.)285
Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG1045
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM210
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG210
Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG415
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM210
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG210
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG580
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР – якісн. (ліквор, біоптат та ін.)290
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM210
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG210
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG490
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров,  ліквор, амніотична рідина та ін.)265
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот)595
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот)595
Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн. (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина,  біоптат кісткового мозку)420
ДІАГНОСТИКА ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ (EBV) ІНФЕКЦІЇ
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, гетерофільні антитіла до вірусу275
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, у/г зішкрібок, буккал. зішкрібок, слина, сеча, р/г зішкрібок та ін.) – кількісн.265
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла  до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM)215
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла  до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG)215
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла  до ядерного антигена вірусу IgG (EBNA IgG)215
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)345
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM360
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG360
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgG280
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМ415
Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG600
Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG600
Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME – скринінг (ДНК (РНК) мікроорганізмів роду Shigella spp, E.coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus)655
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgG220
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgА265
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР (біоптат слизової шлунка, шлунковий сік, фекалії) – якісн.555
Квантифероновий тест2050
Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР (будь-який БМ, крім крові) – якісн.710
Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) – якісн.395
Мікоплазмоз, Mycoplasma pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) – якісн.405
Ентеровіруси, РНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ)775
Бореліоз, Borrelia burgdorferi, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн.260
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM290
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgG290
Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)1700
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM – підтверджуючий тест (імуноблот)590
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG – підтверджуючий тест (імуноблот)610
Ієрсініоз, Yersinia еnterocolitica, загальні антитіла з визначенням серотипу – напівкількісн.1620
Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG345
Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG440
Лямбліоз, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)395
Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG.                     (Серологічна діагнстика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)415
Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA).   (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)440
Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування трихінельозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)430
ПАНЕЛЬ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
Скринінг бактеріального вагінозу – кількісн. (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР)355
Діагностика бактеріального вагінозу – Фемофлор 8 – кількісн. (Виявлення ДНК  Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium, Candida spp.)600
Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) – напівкількісн.1050
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ230
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG230
Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви,
секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
270
Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків395
Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., з доставленного контейнеру (сеча/еякулят), посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків370
Уреаплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)225
Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)255
Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)255
Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят, плазма крові)225
Мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, cиновіальна рідина, плазма крові)225
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров,  ліквор, амніотична рідина та ін.)265
Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки  хоріону, навколоплодні води)250
Трихомоніаз, Trichomonas vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви,  секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)225
Гонорея, Neisseria gonorrhoeae, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (у/г зішкріб, сеча)225
Гарднерельоз, Gardnerella vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (у/г зішкріб, сеча, еякулят)225
Кандидоз, ДНК Candida albicans методом REAL TIME ПЛР – якісн. (у/г зішкріб, сеча)250
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні – скринінг275
Сифіліс (реагінові антитіла – RPR, в розведенні)180
Сифіліс, Treponema pallidum, ДНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) – якісн.235
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgG (імуноблот)430
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgМ (імуноблот)435
ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР – А9 (16,31,33, 35,52,58), A7 (18,39,45,59), А5 (51), А6 (56)465
ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР (у/г, ротова порожнина): 19 високоонкогенних  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 71730
               БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ
У/Г МАТЕРІАЛ ЖІНКИ
Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою950
Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
Цервіцит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Цервіцит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою950
Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1650
Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення анаеробів з антибіотикограмою950
Бартолініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Бартолініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою950
У/Г МАТЕРІАЛ ЧОЛОВІКА
Простатит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати)1200
Простатит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати)700
Баланопостит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС1250
СЕЧА
Уретрит. Цистит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Піурія. Цистит. Пієлонефрит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС1350
Скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС700
МАТЕРІАЛ З НОСА
Бакпосів із носа. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1200
Синусити. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Синусити. Визначення анаеробів з антибіотикограмою1000
Синусити. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
МАТЕРІАЛ З ВУХА
Отит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Отит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою950
Отит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
МАТЕРІАЛ З ОКА
Кон’юнктивіт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Посттравматичний ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Посттравматичний ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою950
Посттравматичний ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
Кератит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою950
Ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
Блефарит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1000
МАТЕРІАЛ З РОТОГЛОТКИ
Мазок із горла. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Мазок із горла. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
Тонзиліт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та на дифтерію1100
МАТЕРІАЛ З РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
МАТЕРІАЛ ІЗ ЗУБОЯСНЕВОЇ КИШЕНІ
Захворювання пародонту. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1200
Захворювання пародонту. Визначення анаеробів з антибіотикограмою1200
МАТЕРІАЛ З ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Харкотиння. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
МАТЕРІАЛ З УРАЖЕНОЇ ШКІРИ ТА М’ЯКИХ ТКАНИН
Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1150
Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення анаеробів з антибіотикограмою1100
Акне. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1150
Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1150
Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення анаеробів з антибіотикограмою1100
Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
Запалення валика біля нігтя. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Запалення валика біля нігтя. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
МАТЕРІАЛ З МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Мастит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Мастит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою1100
МАТЕРІАЛ З АБСЦЕСІВ
Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1300
Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення анаеробів з антибіотикограмою1100
Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС700
ПЕРИТОНІТ
Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1300
Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою1100
КРОВ ТА ІНШІ СТЕРИЛЬНІ РІДИНИ
Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1800
Кров на стерильність. Визначення анаеробів з антибіотикограмою1600
Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою2200
Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Ендокардит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою1100
Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою1700
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1100
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення анаеробів з антибіотикограмою1150
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС1050
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів, грибів Candida spp. з антибіотико-/антимікотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою2100
Ліквор. Перикардіальна, синовіальна (суглобна) рідина. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС1650
Жовч. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1200
Інфекції, асоційовані з внутрішньосудинним катетером. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1200
ІНТУБАЦІЙНА ТРУБКА
Інтубаційна трубка. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС1200
Інтубаційна трубка. Визначення анаеробів з антибіотикограмою1100
Інтубаційна трубка. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС950
ІНШЕ
Стрептокок групи В з антибіотикограмою з МІС650
               БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ ПОСІВ+АНТИБІОТИКОГРАМА
Кров на стерильність (аероби)515
на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою360
на грибкову флору з визначенням 42 видів і чутливістю до антимікотичних препаратів (21 вид грибів роду Candida, 6 видів  Cryptococcus, 3 – Rhodoturola, 3 – Trichosporon,   2 – Geotrichum та 7 видів більш рідкісних грибів)975
урогенітальних виділень (одна точка забору, яка вказана лікарем)360
сечі360
із ока355
із язика605
із вуха355
вмісту нігтьової кишені350
із носа355
із мигдалин355
із мигдалин на дифтерію355
із носа на дифтерію355
харкотиння, із бронхів355
матеріалу на анаеробну флору840
із зубоясневої кишені (на анаероби)980
із дренажу на анаеробну флору750
із дренажу355
із рани355
материнського молока355
жовчі330
калу на дисбактеріоз385
калу на стафілокок (S.aureus)330
калу на грибкову флору (рід Candida)330
матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)355
Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою375
Трихомоніаз, TRICHOMONAS VAGINALIS (InPouch ТV) (зішкріб з у/г, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят)695
                               ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроскопія урогенітального мазку (ч)180
Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки165
Мікроскопія урогенітального мазку (1 точка: vagina)165
Визначення ph вагінальних виділень130
Мікроскопія секрету простати140
Еякулят, визначення кількості лейкоцитів205
Копрограма185
Аналіз калу на яйця гельмінтів165
Ентеробіоз, Enterobius vermicularis, зішкрібок150
Лямбліоз, Giardia lamblia, мікроскопія калу195
Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)255
СПЕРМОГРАМА РОЗГОРНУТА (ОПИС ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І  МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: КІНЕЗИСГРАМА, ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ І МОРФОЛОГІЇ СПЕРМАТОЗОЇДІВ)420
Постеякуляторне дослідження сечі105
Посткоітальний тест (in vivo)185
Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis (вії, брови, лусочки шкіри, вміст або гнійне відокремлюване папул (везикул)215
Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)215
Пап-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки)260
Пап-тест методом рідинної цитології  (технологія SurePath BD)455
Цитологічне дослідження виділень з грудної залози260
Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки260
Цитологічне дослідження відбитку з ВМС260
Цитологічне дослідження з ерозивної поверхні промежени260
Цитологічне дослідження харкотиння180
Назоцитограма175
Кольпоцитограма (1 дослідження)125
Кольпоцитограма для вагітних125
Цифрова мікрофотографія зразку90
Консультування цитологічних препаратів (ендо-, екзоцервікс та зона трансформації) *205
                 ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ТА МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження зішкребу з поверхні промежини290
Цитологічне дослідження виділень із соска грудної залози330
Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки290
Цитологічне дослідження відбитку з ВМС290
Цитологічне дослідження аспірату тонкоголкової пункційної біопсії грудної залози330
Гістологічні та імуногістохімічні дослідження
Гістологічне дослідження одного яєчника (біопсія, резекція, цистектомія, оваректомія)390
Гістологічне дослідження фіброматозного вузла матки (консервативна міомектомія)610
Гістологічне дослідження біоптату шийки матки430
Гістологічне дослідження матеріалу конусоподібної резекції шийки матки610
Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийки матки430
Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки430
Гістологічне дослідження продуктів зачаття610
Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки650
Гістологічне дослідження біоптату шийки матки, матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки850
Гістологічне дослідження яєчника і маткової труби (з однієї сторони)610
Гістологічне дослідження бартолінової кісти500
Гістологічне дослідження біоптату стінки піхви430
Гістологічне дослідження біоптату промежини390
Гістологічне дослідження біоптату грудної залози390
Гістологічне дослідження маткової труби (резекція, тубектомія)390
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків)1100
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (з придатками)1600
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків або з придатками, з лімфодисекцією)1800
Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки без придатків)950
Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки з придатками)1300
Гістологічне дослідження шийки матки (після екстирпації шийки матки)1000
Гістологічне дослідження шийки матки з придатками1300
Гістологічне дослідження грудної залози (мастектомія)1200
Гістологічне дослідження грудної залози (секторальна резекція)800
Імуногістохімічне визначення р16 та Кі-67 **1200
Імуногістохімічне визначення р16 **600
Імуногістохімічне визначення Кі-67 **600
Імуногістохімічне визначення CD138 **650
Імуногістохімічне визначення CD138 з парафінових блоків інших лабораторій600
Імуногістохімічне визначення р16 з парафінових блоків інших лабораторій600
Імуногістохімічне визначення Кі-67 з парафінових блоків інших лабораторій600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену ендометрія **650
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону ендометрія **650
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену грудної залози **650
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону грудної залози **650
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону ендометрія **1200
Імуногістохімічне визначення НЕR2/neu (c-erb-B2) з парафінових блоків інших лабораторій600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену ендометрія з парафінових блоків інших лабораторій600
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону ендометрія з парафінових блоків інших лабораторій600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену грудної залози з парафінових блоків інших лабораторій600
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону грудної залози з парафінових блоків інших лабораторій600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону грудної залози **1200
Імуногістохімічне визначення НЕR2/neu (c-erb-B2) **600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону грудної залози, НЕR2/neu (c-erb-B2) **1800
Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки та імуногістохімічне визначення CD138 **850
Комплексне гістологічне та імуногістохімічне дослідження (рецептори прогестерону, естрогену, НЕR2/neu (c-erb-B2), Кі-67) матеріалу грудної залози2500
Патоморфологічна діагностика захворювань легень, плеври та середостіння
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження мокротиння290
Цитологічне дослідження зішкребу з бронхів330
Цитологічне дослідження пунктату середостіння330
Цитологічне дослідження бронхіоальвеолярного лаважу330
Цитологічне дослідження випоту плевральної порожнини330
Цитологічне дослідження випоту перикарда330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату легень610
Патоморфологічна діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження пунктату черевної порожнини330
Цитологічне дослідження змивів з очеревини330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату шлунка490
Гістологічне дослідження біоптату стравоходу490
Гістологічне дослідження біоптату прямої кишки490
Гістологічне дослідження біоптату товстої кишки610
Гістологічне дослідження біоптату тонкої кишки610
Гістологічне дослідження сальника610
Патоморфологічна діагностика захворювань сечовивідних шляхів
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження сечі методом рідинної цитології400
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату сечового міхура430
Гістологічне дослідження операційного матеріалу сечового міхура1000
Гістологічне дослідження біоптату нирки800
Гістологічне дослідження нирки (нефректомія)1200
Гістологічне дослідження нирки (резекція)890
Гістологічне дослідження біоптату яєчка, придатка яєчка800
Гістологічне дослідження операційного матеріалу яєчка та придатка яєчка800
Гістологічне дослідження крайньої плоті610
Гістологічне дослідження біоптату передміхурової залози770
Гістологічне дослідження передміхурової залози (простатектомія)1290
Гістологічне дослідження трансуретральної резекції передміхурової залози1000
Патоморфологічна діагностика захворювань шкіри
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження зішкребу зі шкіри330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату шкіри610
Гістологічне дослідження операційного матеріалу утворень шкіри610
Патоморфологічна діагностика захворювань ендокринної системи
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження аспіратів тонкоголкової пункційної біопсії щитоподібної залози330
Гістологічні та імуногістохімічні дослідження
Гістологічне дослідження операційного матеріалу прищитоподібних залоз910
Гістологічне дослідження операційного матеріалу щитоподібної залози без лімфодисекції910
Гістологічне дослідження операційного матеріалу щитоподібної залози з лімфодисекцією1390
Імуногістохімічне визначення Тиреоглобуліну (гістологічний матеріал) **950
Імуногістохімічне визначення Тиреоглобуліну з парафінових блоків інших лабораторій950
Імуногістохімічне визначення кальцитоніну **950
Імуноцитохімічні дослідження
Імуноцитохімічне визначення тиреоглобуліну **400
Молекулярно-генетичне дослідження
Молекулярно-генетичне дослідження: діагностика раку щитоподібної залози-мутація BRAF V600 (тільки гістологічний матеріал) **2230
Молекулярно-генетичне дослідження: панель діагностики раку щитоподібної залози-мутації BRAF, NRAS, КRAS, НRAS, RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARg (пунктат)1490
Патоморфологічна діагностика захворювань гемопоетичної системи
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження аспіратів тонкоголкової пункційної біопсії лімфатичних вузлів330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження одного лімфатичного вузла (ексцизійна біопсія)580
Для будь-якої локалізації
Приготування гістологічного препарату/скла з одного парафінового блоку (гематоксилін-еозин) ***220
Консультування препаратів *750
             БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ
Білірубін загальний100
Білірубін прямий100
Білірубін непрямий100
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)100
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)100
Лужна фосфатаза  загальна100
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)100
Лактатдегідрогеназа100
Ліпаза120
Лактат205
Тимолова проба100
Панкреатична амілаза (кров)100
Панкреатична еластаза (матеріал – кал)665
Холінестераза100
Креатинін100
Цистатин С зі ШКФ540
Кліренс ендогенного креатиніну205
Азот сечовини100
Сечовина100
Сечова кислота100
Бікарбонати (HСО3-)155
Загальний білок100
Альбумін90
Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни)185
Креатинкіназа  (загальна)195
Церулоплазмін (мідна оксидаза)215
Калій100
Натрій100
Хлор100
Кальцій100
Кальцій іонізований165
Кальцій у сечі105
Фосфор90
Залізо100
Магній100
Тригліцериди100
Холестерин100
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності  (альфа – ліпопротеїди)100
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності  (бета – ліпопротеїди)100
Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)100
Індекс атерогенності (холестерин, ЛПВЩ, розрахунок)200
Аполіпопротеїн – А 1130
Аполіпопротеїн – В130
Альфа-2-макроглобулін245
Гаптоглобін140
Фібротест/Актитест2745
Фібромакс3765
Біохімія Фібромакса690
Біохімія Фібротеста605
Імунореактивний трипсин2005
Прокальцитонін795
Кальпротектин фекальний685
                  ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники)180
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)80
Визначення ретикулоцитів165
Час згортання крові100
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ)335
Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)140
МНС (INR)130
МНС з визначенням TTR160
Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)100
Вовчаковий антикоагулянт (ВА)415
Фібриноген120
Д-димер195
Аналіз крові на LE – клітини130
Група крові + резус фактор  (виявлення за допомогою ідентифікаційних карток методом аглютинації в гелі)225
Імунні антитіла  за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні)1050
Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)180
Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні)270
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус430
Пряма проба Кумбса570
Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові)2200
        ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ  АНЕМІЇ
Феритин235
Фолієва кислота235
Ціанокобаламін (Вітамін В12)235
Еритропоетин375
Залізо100
Трансферин175
Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)255
Залізо-зв’язуюча здатність сироватки215
                 МІКРОЕЛЕМЕНТИ
Визначення вмісту хімічних речовин у модельних біологічних середовищах
Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся)975
Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся)1045
Мідь (венозна кров)205
Мідь (добова сеча, волосся, нігті)465
Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся)485
Залізо (волосся)530
Молібден (нігті,волосся)530
Хром (цільна кров, волосся)1085
Цинк (венозна кров)475
Цинк (добова сеча, волосся)475
Кобальт (цільна кров, добова сеча, волосся)530
Ванадій (волосся)530
Фосфор (волосся)530
Нікель (цільна кров, добова сеча, волосся)530
Миш’як (цільна кров, волосся)500
Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся)1005
Барій (волосся)530
Талій (волосся)530
       ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальний аналіз сечі135
Аналіз сечі за Нечипоренком120
Глюкоза у сечі115
Аналіз сечі на білок100
Аналіз сечі на добову протеїнурію100
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі215
Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча)185
Креатинін у сечі100
Кліренс ендогенного креатиніну205
Сечова кислота у сечі100
Кальцій у сечі105
Фосфор у сечі90
Йод у сечі (напівкількісн.)200
Панкреатична амілаза (сеча)165
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма360
Визначення наркотиків у сечі – якісн. (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон)855
Транспорт солей345
Бета-2-мікроглобулін (у сечі)350
                                                               ІМУНОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ
КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ: Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+),  Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих  Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+). Сироваткові імуноглобуліни: IgA, IgG, IgM. Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні. Активність комплементу (СН50).  Коментар810
СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+),  Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих  Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4+CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+)580
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні480
В-клітинна ланка (В1-, В2-, В-клітини пам`яті): Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+)505
NK-клітинна ланка (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim)485
T-клітинна ланка (ab-gd-Т-клітини): αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+)320
Діагностика імунної дизрегуляції (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg)350
T-клітинна ланка (CD45RA-RO): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+)350
Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)510
Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник): (Лейкоцити, Гранулоцити (CD45+14-), Моноцити (CD45++CD14+), Лімфоцити (CD45++CD14-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+), Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+), Активовані Т-хелпери (пізня активація) (CD45+CD4+HLA-DR+), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg), Т-цитотоксичні (CD45+CD3+CD4-CD8+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+CD38+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+HLA-DR+), Співвідношення Тх/Тц, DNT-L (CD45+CD3+CD4-CD8-), DPT-L (CD45+CD3+CD4+CD8+), T-NK-клітини (цитолітичні) (CD45+CD3+CD16+CD56+), Активовані Т-клітини (CD45+CD3+HLA-DR+), αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+), Загальні В-клітини (CD45+СD3-CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+), Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim)1445
ОЦІНКА ФАГОЦИТОЗУ
Функціональна активність гранулоцитів крові        (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції)385
 АНТИТІЛООПОСЕРЕДКОВАНИЙ ІМУНІТЕТ
Імуноглобулін А200
Імуноглобулін М200
Імуноглобулін G200
Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина)720
СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТУ
Фактор комплементу С2595
Фактор комплементу С3375
Фактор комплементу С4375
Активність комплементу СН50460
   АЛЕРГОПАНЕЛЬ
МАРКЕРИ АЛЕРГІЇ
Імуноглобулін Е210
Триптаза865
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)415

 

Оцінка тромбофібій

№ з/пНайменуванняВартість, грн.
Оцінка тромбофілій
Антитромбін ІІІ900
Визначення поліморфізму генів FMR1, INHA, FSHR, ESR11890
КДЛ №71 “Оцінка системи гемостазу” (Коагулограма на автом. аналізаторі  (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , заг розг аналіз крові (31 пок), Д-дімер)590
Протеїн S740
Протеїн С1 420

Дослідження ендометрію

НайменуванняВартість, грн.
Дослідження ендометрію
СЕМ (Скануюча електронна мікроскопія ендометрію)3 540
Аспірація ендометрію (пайпель біопсія), у вартість входить триразове дослідження1 950
Преімплантаційне генетичне тестування (PGT-A) методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосоми (1 ембріон)8 000
Преімплантаційне генетичне тестування (PGT-A) методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосми (8 ембріонів)59 950
Генетичне дослідження генів Female Infertility panel66 650