Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження

Найменування Вартість, грн.
Забір аналізів
Виїзний сервіс в межах м. Київ 550
Забір матеріалу (венозної крові) для дослідження 60
Забір матеріалу (генітальних виділень) для дослідження 60
Забір матеріалу (урогенітальних екскретів) для дослідження 100
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
Тиреотропний гормон (ТТГ) 180
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) 175
Тироксин вільний (Т4 вільн.) 180
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 220
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 220
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.) 420
Тиреоглобулін (ТГ) 220
Паратгормон (1-84) (ПТГ) 220
Кальцитонін 350
Йод у сечі (напівкількісн.) 200
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
Пролактин 215
Пролактин, молекулярні форми 465
Пролактин в розведенні (1:100) 265
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 210
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 220
Естрадіол (Е2) 200
Прогестерон 210
Антимюллерів гормон (AMГ) 465
Інгібін В 550
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 230
17-оксипрогестерон (17-ОНР) 210
Андростендіон 420
Тестостерон загальний 210
Тестостерон вільний 250
Індекс вільного тестостерону                                            (загальний тестостерон/СЗГх100%) 350
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) 210
Дигідротестостерон 340
Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол) 395
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), діагностика вагітності (з 1 по 11 тиждень вагітності) 235
Антитіла антиспермальні (кров, сіменна плазма) – якісн. 240
ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА ПАНЕЛЬ
Вазопресин (Антидіуретичний гормон, АДГ), осмолярність плазми 2410
Вільні метоксиаміни (метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін) у плазмі 2770
Метанефрини загальні (у добовій сечі) 610
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазмі 1050
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечі 1050
Адреналін (у плазмі) 550
Адреналін (у добовій сечі) 550
Норадреналін (у плазмі) 550
Норадреналін (у добовій сечі) 550
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 330
Кортизол (у слині) 335
Кортизол (у добовій сечі) 295
Кортизол (у сироватці) 280
Кортизол в розведенні (1:50) 310
Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) 1400
Альдостерон 365
Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) 900
ФАКТОРИ РОСТУ
Соматомедин С (ІФР-1) 320
Соматотропний гормон (191) 215
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, базальний рівень) 215
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років,  нічний пік) 215
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, стимульований рівень) 215
                           ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
Глюкоза у венозній крові натще 130
Глюкоза у капілярній крові натще 125
Глюкоза у венозній крові випадкове визначення 130
Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення 125
Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові 245
Глікований гемоглобін (HbA1c) 220
Фруктозамін 170
Проінсулін інтактний 850
Інсулін 210
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5) 290
С – пептид 215
Глюкагон 1610
Антитіла загальні до транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab) та C-кінцевого домену 1760
Антитіла до інсуліну 725
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG 1045
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) 530
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) 795
Лептин 500
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі 215
Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча) 185
Креатинін у сечі 100
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці 705
Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин 390
Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза 1090
Остеопороз, маркер остеорезорбції Дезоксипіридинолін/креатинін співвідношення (ранкова сеча) 1075
Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ) 220
Остеопороз, Кальцитонін 350
Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 425
Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол) 2385
Кальцій іонізований 165
Кальцій 100
Кальцій у сечі 105
Фосфор 90
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (базовий: трисомії T21,T18, T13 + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини) 9900
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (розширений: трисомії T21,T18, T13 + аутосомні анеуплоїдії + хромосомний дисбаланс більше 7МВ + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини) 13600
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-39 тижн.) 215
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.) 230
Альфа-фетопротеїн (АФП) 230
Естріол некон’югований 200
РАРР 250
Плацентарний лактоген 340
Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір 420
Пренатальний скринінг ІІ триместру, АФП, ХГЛ, естріол некон’югований 465
Розрахунок  ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA I триместру 60
Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру 60
Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії 570
ПАНЕЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану 7450
Антиген – HLA-B27 790
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) 475
Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR) 1570
Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб) 405
ПОСТНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Каріотипування (матеріал-кров) 2185
Каріотипування сімейної пари (матеріал-кров) 4000
Постнатальне FISH: 13, 18, 21 (матеріал – кров) 1500
Постнатальне FISH: X, Y (матеріал – кров) 1500
ПРЕНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Каріотипування або FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус) ** 3800
Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – ворсини хоріону вагітності, що розвивається)*** 6150
Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал  – амніотична рідина)*** 6850
** У випадку, коли каріотипування зробити неможливо у зв’язку з низькою мітотичною активністю клітин ворсин хоріону, за замовчуванням виконується FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус). Термін виконання каріотипування: 15 д. Термін виконання FISH: 7 д.
*** Термін виконання каріотипування: 15 д. Термін виконання FISH: 7 д.
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А 1390
Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота 1950
Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін 1550
Онкомаркер BRCA1 і BRCA2 – виявлення мутацій генів 1360
Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП) 225
Онкомаркер Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) 220
Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.) 210
Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%) 335
Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА) 240
Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін 350
Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4 435
Онкомаркер яєчників СА 125 220
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4) 615
Онкомаркер молочної залози  СА 15-3 245
Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 360
Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19) 2260
Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9 235
Онкомаркер Нейроенолаза (NSE) 620
Онкомаркер шлунка CA 72-4 360
Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 400
Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242 395
Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі 2800
Онкомаркер легень ProGRP 1785
Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін 320
Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал – кал) 3500
Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові) 2200
                  КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
Тропонін I скринінг 230
Тропонін I високочутливий 435
Креатинкіназа МВ-фракція 190
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) 850
Гомоцистеїн 400
Ревматоїдний фактор (РФ) – кількісн. 120
Антистрептолізин “О” (АСЛ-O) – кількісн. 120
С-реактивний білок (СРБ) – кількісн. 110
Дигоксин 1580
Ліпопротеїн (а) – кількісн. 340
СРБ високочутливий (hs СРБ) 310
Цистатин С зі ШКФ 540
            ПАНЕЛЬ АУТОІМУНОЛОГІЇ
Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA) 465
Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I) 475
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II) 445
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) 295
Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) 290
Антитіла до кардіоліпіну IgM 295
Антитіла до кардіоліпіну IgG 260
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG 345
Антитіла до В2-глікопротеїну IgM 360
Вовчаковий антикоагулянт (ВА) 415
Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV) 585
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР) 440
Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) – напівкількісн. 975
Антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінг 1115
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 495
Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) – напівкількісн. 1150
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG  ELiA 585
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA 555
Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti  Jo1, Anti Centromer B) 875
Антитіла до Scl-70 (склеродермія) 395
Антитіла до гістону 1320
Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM – скринінг 1240
Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) – якісн. 1440
Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) – напівкількісн. 955
Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) – напівкількісн. 995
Антитіла до ендомізію IgA – напівкількісн. 995
Антитіла до ендомізію IgG – напівкількісн. 985
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA 765
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA 665
Діаміноксидаза 765
        ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
COVID-19
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19,  РНК RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий) 1580
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР – якісний 1080
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний 600
Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий) 1650
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, напівкількісний 450
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgМ до S-білку, напівкількісний 450
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, комплекс антитіл IgМ до S-білку /IgG до N-білку, напівкількісний 810
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла сумарні нейтралізуючі IgM/IgG до S1 RBD, напівкількісний 600
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 – скорочений (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; Д-димер; креатинін; феритин) 695
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 – розгорнутий (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ); Д-димер; креатинін; тропонін I високочутливий; феритин) 1405
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 – MAX (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ); Д-димер; креатинін; тропонін I високочутливий; феритин; інтерлейкін-6 (IL-6); коагулограма на автоматичному аналізаторі; прокальцитонін) 3300
Інтерлейкін-6 (IL-6) 1100
Оцінка ризику розвитку септичних ускладнень при COVID-19 (Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, анаеробів з антибіотикограмою; Прокальцитонін.) 2545
Діагностика ускладнень з боку дихальної системи при COVID-19 (Харкотиння. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л; Прокальцитонін) 1610
Діагностика постковідного синдрому (легкий перебіг захворювання) – загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники); глюкоза; тиреотропний гормон (ТТГ); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; Д-димер; феритин; трансферин; креатинін; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, напівкількісний. 1745
Діагностика постковідного синдрому (середній-тяжкий перебіг захворювання) – загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники); глюкоза; тиреотропний гормон (ТТГ); СРБ високочутливий (hs СРБ); Д-димер; феритин; трансферин; креатинін; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP); фібриноген; Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, напівкількісний. 2740
ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А
Гепатит А, антитіла до вірусу IgM 250
Гепатит А, антитіла до вірусу IgG 250
Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн. 420
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
Гепатит В, HBsAg 250
Гепатит B HBsAg – кількісн. 320
Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg 280
Гепатит В, НВеАg 300
Гепатит В, антитіла загальні до НВеАg 310
Гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg 280
Гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg 250
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР – якісн. 405
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) -кількісн. 805
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу – скринінг 300
Гепатит С, антитіла IgG до Core 1,2, Е2 (HVR), NS3, NS4A/B, NS5A (імуноблот) 1035
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР – якісн. 610
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР – якісн. 460
Гепатит С, РНК вірусу  методом REAL TIME ПЛР – кількісн. 1555
ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ФОРМ ГЕПАТИТІВ
Гепатит D, загальні антитіла 960
Гепатит D, РНК вірусу  методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн. 395
Гепатит G, РНК вірусу  методом REAL TIME ПЛР – якісн. 420
Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн. 320
Антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінг 1115
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 495
TORCH-ІНФЕКЦІЇ
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM 210
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG 220
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG 210
Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки  хоріону, навколоплідні води) 250
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG 250
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgМ 250
Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.) 285
Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG 1045
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM 210
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG 210
Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG 415
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM 210
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG 210
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG 580
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР – якісн. (ліквор, біоптат та ін.) 290
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM 210
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG 210
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG 490
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров,  ліквор, амніотична рідина та ін.) 265
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот) 595
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот) 595
Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн. (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина,  біоптат кісткового мозку) 420
ДІАГНОСТИКА ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ (EBV) ІНФЕКЦІЇ
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, гетерофільні антитіла до вірусу 275
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, у/г зішкрібок, буккал. зішкрібок, слина, сеча, р/г зішкрібок та ін.) – кількісн. 265
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла  до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM) 215
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла  до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG) 215
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла  до ядерного антигена вірусу IgG (EBNA IgG) 215
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) 345
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM 360
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG 360
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgG 280
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМ 415
Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG 600
Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG 600
Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME – скринінг (ДНК (РНК) мікроорганізмів роду Shigella spp, E.coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) 655
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgG 220
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgА 265
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР (біоптат слизової шлунка, шлунковий сік, фекалії) – якісн. 555
Квантифероновий тест 2050
Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР (будь-який БМ, крім крові) – якісн. 710
Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) – якісн. 395
Мікоплазмоз, Mycoplasma pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) – якісн. 405
Ентеровіруси, РНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) 775
Бореліоз, Borrelia burgdorferi, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. 260
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM 290
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgG 290
Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних) 1700
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM – підтверджуючий тест (імуноблот) 590
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG – підтверджуючий тест (імуноблот) 610
Ієрсініоз, Yersinia еnterocolitica, загальні антитіла з визначенням серотипу – напівкількісн. 1620
Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG 345
Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG 440
Лямбліоз, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 395
Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG.                     (Серологічна діагнстика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 415
Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA).   (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 440
Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування трихінельозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 430
ПАНЕЛЬ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
Скринінг бактеріального вагінозу – кількісн. (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР) 355
Діагностика бактеріального вагінозу – Фемофлор 8 – кількісн. (Виявлення ДНК  Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium, Candida spp.) 600
Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) – напівкількісн. 1050
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ 230
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG 230
Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви,
секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
270
Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків 395
Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., з доставленного контейнеру (сеча/еякулят), посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків 370
Уреаплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 225
Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 255
Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 255
Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят, плазма крові) 225
Мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, cиновіальна рідина, плазма крові) 225
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров,  ліквор, амніотична рідина та ін.) 265
Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки  хоріону, навколоплодні води) 250
Трихомоніаз, Trichomonas vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви,  секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 225
Гонорея, Neisseria gonorrhoeae, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (у/г зішкріб, сеча) 225
Гарднерельоз, Gardnerella vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (у/г зішкріб, сеча, еякулят) 225
Кандидоз, ДНК Candida albicans методом REAL TIME ПЛР – якісн. (у/г зішкріб, сеча) 250
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні – скринінг 275
Сифіліс (реагінові антитіла – RPR, в розведенні) 180
Сифіліс, Treponema pallidum, ДНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) – якісн. 235
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgG (імуноблот) 430
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgМ (імуноблот) 435
ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР – А9 (16,31,33, 35,52,58), A7 (18,39,45,59), А5 (51), А6 (56) 465
ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР (у/г, ротова порожнина): 19 високоонкогенних  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 71 730
               БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ
У/Г МАТЕРІАЛ ЖІНКИ
Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 950
Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
Цервіцит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Цервіцит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 950
Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1650
Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення анаеробів з антибіотикограмою 950
Бартолініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Бартолініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 950
У/Г МАТЕРІАЛ ЧОЛОВІКА
Простатит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати) 1200
Простатит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати) 700
Баланопостит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1250
СЕЧА
Уретрит. Цистит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Піурія. Цистит. Пієлонефрит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1350
Скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 700
МАТЕРІАЛ З НОСА
Бакпосів із носа. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1200
Синусити. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Синусити. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
Синусити. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
МАТЕРІАЛ З ВУХА
Отит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Отит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 950
Отит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
МАТЕРІАЛ З ОКА
Кон’юнктивіт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Посттравматичний ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Посттравматичний ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 950
Посттравматичний ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
Кератит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 950
Ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
Блефарит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1000
МАТЕРІАЛ З РОТОГЛОТКИ
Мазок із горла. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Мазок із горла. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
Тонзиліт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та на дифтерію 1100
МАТЕРІАЛ З РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
МАТЕРІАЛ ІЗ ЗУБОЯСНЕВОЇ КИШЕНІ
Захворювання пародонту. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1200
Захворювання пародонту. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1200
МАТЕРІАЛ З ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Харкотиння. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
МАТЕРІАЛ З УРАЖЕНОЇ ШКІРИ ТА М’ЯКИХ ТКАНИН
Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1150
Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1100
Акне. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1150
Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1150
Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1100
Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
Запалення валика біля нігтя. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Запалення валика біля нігтя. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
МАТЕРІАЛ З МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Мастит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Мастит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1100
МАТЕРІАЛ З АБСЦЕСІВ
Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1300
Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1100
Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 700
ПЕРИТОНІТ
Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1300
Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1100
КРОВ ТА ІНШІ СТЕРИЛЬНІ РІДИНИ
Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1800
Кров на стерильність. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1600
Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою 2200
Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Ендокардит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1100
Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою 1700
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1100
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1150
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1050
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів, грибів Candida spp. з антибіотико-/антимікотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою 2100
Ліквор. Перикардіальна, синовіальна (суглобна) рідина. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1650
Жовч. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1200
Інфекції, асоційовані з внутрішньосудинним катетером. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1200
ІНТУБАЦІЙНА ТРУБКА
Інтубаційна трубка. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1200
Інтубаційна трубка. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1100
Інтубаційна трубка. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 950
ІНШЕ
Стрептокок групи В з антибіотикограмою з МІС 650
               БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ ПОСІВ+АНТИБІОТИКОГРАМА
Кров на стерильність (аероби) 515
на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою 360
на грибкову флору з визначенням 42 видів і чутливістю до антимікотичних препаратів (21 вид грибів роду Candida, 6 видів  Cryptococcus, 3 – Rhodoturola, 3 – Trichosporon,   2 – Geotrichum та 7 видів більш рідкісних грибів) 975
урогенітальних виділень (одна точка забору, яка вказана лікарем) 360
сечі 360
із ока 355
із язика 605
із вуха 355
вмісту нігтьової кишені 350
із носа 355
із мигдалин 355
із мигдалин на дифтерію 355
із носа на дифтерію 355
харкотиння, із бронхів 355
матеріалу на анаеробну флору 840
із зубоясневої кишені (на анаероби) 980
із дренажу на анаеробну флору 750
із дренажу 355
із рани 355
материнського молока 355
жовчі 330
калу на дисбактеріоз 385
калу на стафілокок (S.aureus) 330
калу на грибкову флору (рід Candida) 330
матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus) 355
Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою 375
Трихомоніаз, TRICHOMONAS VAGINALIS (InPouch ТV) (зішкріб з у/г, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят) 695
                               ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроскопія урогенітального мазку (ч) 180
Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки 165
Мікроскопія урогенітального мазку (1 точка: vagina) 165
Визначення ph вагінальних виділень 130
Мікроскопія секрету простати 140
Еякулят, визначення кількості лейкоцитів 205
Копрограма 185
Аналіз калу на яйця гельмінтів 165
Ентеробіоз, Enterobius vermicularis, зішкрібок 150
Лямбліоз, Giardia lamblia, мікроскопія калу 195
Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин) 255
СПЕРМОГРАМА РОЗГОРНУТА (ОПИС ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І  МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: КІНЕЗИСГРАМА, ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ І МОРФОЛОГІЇ СПЕРМАТОЗОЇДІВ) 420
Постеякуляторне дослідження сечі 105
Посткоітальний тест (in vivo) 185
Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis (вії, брови, лусочки шкіри, вміст або гнійне відокремлюване папул (везикул) 215
Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті) 215
Пап-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки) 260
Пап-тест методом рідинної цитології  (технологія SurePath BD) 455
Цитологічне дослідження виділень з грудної залози 260
Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки 260
Цитологічне дослідження відбитку з ВМС 260
Цитологічне дослідження з ерозивної поверхні промежени 260
Цитологічне дослідження харкотиння 180
Назоцитограма 175
Кольпоцитограма (1 дослідження) 125
Кольпоцитограма для вагітних 125
Цифрова мікрофотографія зразку 90
Консультування цитологічних препаратів (ендо-, екзоцервікс та зона трансформації) * 205
                 ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ТА МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження зішкребу з поверхні промежини 290
Цитологічне дослідження виділень із соска грудної залози 330
Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки 290
Цитологічне дослідження відбитку з ВМС 290
Цитологічне дослідження аспірату тонкоголкової пункційної біопсії грудної залози 330
Гістологічні та імуногістохімічні дослідження
Гістологічне дослідження одного яєчника (біопсія, резекція, цистектомія, оваректомія) 390
Гістологічне дослідження фіброматозного вузла матки (консервативна міомектомія) 610
Гістологічне дослідження біоптату шийки матки 430
Гістологічне дослідження матеріалу конусоподібної резекції шийки матки 610
Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийки матки 430
Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки 430
Гістологічне дослідження продуктів зачаття 610
Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки 650
Гістологічне дослідження біоптату шийки матки, матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки 850
Гістологічне дослідження яєчника і маткової труби (з однієї сторони) 610
Гістологічне дослідження бартолінової кісти 500
Гістологічне дослідження біоптату стінки піхви 430
Гістологічне дослідження біоптату промежини 390
Гістологічне дослідження біоптату грудної залози 390
Гістологічне дослідження маткової труби (резекція, тубектомія) 390
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків) 1100
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (з придатками) 1600
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків або з придатками, з лімфодисекцією) 1800
Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки без придатків) 950
Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки з придатками) 1300
Гістологічне дослідження шийки матки (після екстирпації шийки матки) 1000
Гістологічне дослідження шийки матки з придатками 1300
Гістологічне дослідження грудної залози (мастектомія) 1200
Гістологічне дослідження грудної залози (секторальна резекція) 800
Імуногістохімічне визначення р16 та Кі-67 ** 1200
Імуногістохімічне визначення р16 ** 600
Імуногістохімічне визначення Кі-67 ** 600
Імуногістохімічне визначення CD138 ** 650
Імуногістохімічне визначення CD138 з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення р16 з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення Кі-67 з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену ендометрія ** 650
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону ендометрія ** 650
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену грудної залози ** 650
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону грудної залози ** 650
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону ендометрія ** 1200
Імуногістохімічне визначення НЕR2/neu (c-erb-B2) з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену ендометрія з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону ендометрія з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену грудної залози з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону грудної залози з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону грудної залози ** 1200
Імуногістохімічне визначення НЕR2/neu (c-erb-B2) ** 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону грудної залози, НЕR2/neu (c-erb-B2) ** 1800
Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки та імуногістохімічне визначення CD138 ** 850
Комплексне гістологічне та імуногістохімічне дослідження (рецептори прогестерону, естрогену, НЕR2/neu (c-erb-B2), Кі-67) матеріалу грудної залози 2500
Патоморфологічна діагностика захворювань легень, плеври та середостіння
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження мокротиння 290
Цитологічне дослідження зішкребу з бронхів 330
Цитологічне дослідження пунктату середостіння 330
Цитологічне дослідження бронхіоальвеолярного лаважу 330
Цитологічне дослідження випоту плевральної порожнини 330
Цитологічне дослідження випоту перикарда 330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату легень 610
Патоморфологічна діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження пунктату черевної порожнини 330
Цитологічне дослідження змивів з очеревини 330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату шлунка 490
Гістологічне дослідження біоптату стравоходу 490
Гістологічне дослідження біоптату прямої кишки 490
Гістологічне дослідження біоптату товстої кишки 610
Гістологічне дослідження біоптату тонкої кишки 610
Гістологічне дослідження сальника 610
Патоморфологічна діагностика захворювань сечовивідних шляхів
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження сечі методом рідинної цитології 400
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату сечового міхура 430
Гістологічне дослідження операційного матеріалу сечового міхура 1000
Гістологічне дослідження біоптату нирки 800
Гістологічне дослідження нирки (нефректомія) 1200
Гістологічне дослідження нирки (резекція) 890
Гістологічне дослідження біоптату яєчка, придатка яєчка 800
Гістологічне дослідження операційного матеріалу яєчка та придатка яєчка 800
Гістологічне дослідження крайньої плоті 610
Гістологічне дослідження біоптату передміхурової залози 770
Гістологічне дослідження передміхурової залози (простатектомія) 1290
Гістологічне дослідження трансуретральної резекції передміхурової залози 1000
Патоморфологічна діагностика захворювань шкіри
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження зішкребу зі шкіри 330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату шкіри 610
Гістологічне дослідження операційного матеріалу утворень шкіри 610
Патоморфологічна діагностика захворювань ендокринної системи
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження аспіратів тонкоголкової пункційної біопсії щитоподібної залози 330
Гістологічні та імуногістохімічні дослідження
Гістологічне дослідження операційного матеріалу прищитоподібних залоз 910
Гістологічне дослідження операційного матеріалу щитоподібної залози без лімфодисекції 910
Гістологічне дослідження операційного матеріалу щитоподібної залози з лімфодисекцією 1390
Імуногістохімічне визначення Тиреоглобуліну (гістологічний матеріал) ** 950
Імуногістохімічне визначення Тиреоглобуліну з парафінових блоків інших лабораторій 950
Імуногістохімічне визначення кальцитоніну ** 950
Імуноцитохімічні дослідження
Імуноцитохімічне визначення тиреоглобуліну ** 400
Молекулярно-генетичне дослідження
Молекулярно-генетичне дослідження: діагностика раку щитоподібної залози-мутація BRAF V600 (тільки гістологічний матеріал) ** 2230
Молекулярно-генетичне дослідження: панель діагностики раку щитоподібної залози-мутації BRAF, NRAS, КRAS, НRAS, RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARg (пунктат) 1490
Патоморфологічна діагностика захворювань гемопоетичної системи
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження аспіратів тонкоголкової пункційної біопсії лімфатичних вузлів 330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження одного лімфатичного вузла (ексцизійна біопсія) 580
Для будь-якої локалізації
Приготування гістологічного препарату/скла з одного парафінового блоку (гематоксилін-еозин) *** 220
Консультування препаратів * 750
             БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ
Білірубін загальний 100
Білірубін прямий 100
Білірубін непрямий 100
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 100
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 100
Лужна фосфатаза  загальна 100
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП) 100
Лактатдегідрогеназа 100
Ліпаза 120
Лактат 205
Тимолова проба 100
Панкреатична амілаза (кров) 100
Панкреатична еластаза (матеріал – кал) 665
Холінестераза 100
Креатинін 100
Цистатин С зі ШКФ 540
Кліренс ендогенного креатиніну 205
Азот сечовини 100
Сечовина 100
Сечова кислота 100
Бікарбонати (HСО3-) 155
Загальний білок 100
Альбумін 90
Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни) 185
Креатинкіназа  (загальна) 195
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 215
Калій 100
Натрій 100
Хлор 100
Кальцій 100
Кальцій іонізований 165
Кальцій у сечі 105
Фосфор 90
Залізо 100
Магній 100
Тригліцериди 100
Холестерин 100
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності  (альфа – ліпопротеїди) 100
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності  (бета – ліпопротеїди) 100
Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди) 100
Індекс атерогенності (холестерин, ЛПВЩ, розрахунок) 200
Аполіпопротеїн – А 1 130
Аполіпопротеїн – В 130
Альфа-2-макроглобулін 245
Гаптоглобін 140
Фібротест/Актитест 2745
Фібромакс 3765
Біохімія Фібромакса 690
Біохімія Фібротеста 605
Імунореактивний трипсин 2005
Прокальцитонін 795
Кальпротектин фекальний 685
                  ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники) 180
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 80
Визначення ретикулоцитів 165
Час згортання крові 100
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) 335
Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ) 140
МНС (INR) 130
МНС з визначенням TTR 160
Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ) 100
Вовчаковий антикоагулянт (ВА) 415
Фібриноген 120
Д-димер 195
Аналіз крові на LE – клітини 130
Група крові + резус фактор  (виявлення за допомогою ідентифікаційних карток методом аглютинації в гелі) 225
Імунні антитіла  за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) 1050
Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла) 180
Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні) 270
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус 430
Пряма проба Кумбса 570
Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові) 2200
        ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ  АНЕМІЇ
Феритин 235
Фолієва кислота 235
Ціанокобаламін (Вітамін В12) 235
Еритропоетин 375
Залізо 100
Трансферин 175
Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом) 255
Залізо-зв’язуюча здатність сироватки 215
                 МІКРОЕЛЕМЕНТИ
Визначення вмісту хімічних речовин у модельних біологічних середовищах
Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся) 975
Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся) 1045
Мідь (венозна кров) 205
Мідь (добова сеча, волосся, нігті) 465
Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся) 485
Залізо (волосся) 530
Молібден (нігті,волосся) 530
Хром (цільна кров, волосся) 1085
Цинк (венозна кров) 475
Цинк (добова сеча, волосся) 475
Кобальт (цільна кров, добова сеча, волосся) 530
Ванадій (волосся) 530
Фосфор (волосся) 530
Нікель (цільна кров, добова сеча, волосся) 530
Миш’як (цільна кров, волосся) 500
Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся) 1005
Барій (волосся) 530
Талій (волосся) 530
       ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальний аналіз сечі 135
Аналіз сечі за Нечипоренком 120
Глюкоза у сечі 115
Аналіз сечі на білок 100
Аналіз сечі на добову протеїнурію 100
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі 215
Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча) 185
Креатинін у сечі 100
Кліренс ендогенного креатиніну 205
Сечова кислота у сечі 100
Кальцій у сечі 105
Фосфор у сечі 90
Йод у сечі (напівкількісн.) 200
Панкреатична амілаза (сеча) 165
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма 360
Визначення наркотиків у сечі – якісн. (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон) 855
Транспорт солей 345
Бета-2-мікроглобулін (у сечі) 350
                                                               ІМУНОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ
КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ: Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+),  Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих  Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+). Сироваткові імуноглобуліни: IgA, IgG, IgM. Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні. Активність комплементу (СН50).  Коментар 810
СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+),  Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих  Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4+CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+) 580
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні 480
В-клітинна ланка (В1-, В2-, В-клітини пам`яті): Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+) 505
NK-клітинна ланка (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim) 485
T-клітинна ланка (ab-gd-Т-клітини): αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+) 320
Діагностика імунної дизрегуляції (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg) 350
T-клітинна ланка (CD45RA-RO): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+) 350
Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+) 510
Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник): (Лейкоцити, Гранулоцити (CD45+14-), Моноцити (CD45++CD14+), Лімфоцити (CD45++CD14-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+), Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+), Активовані Т-хелпери (пізня активація) (CD45+CD4+HLA-DR+), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg), Т-цитотоксичні (CD45+CD3+CD4-CD8+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+CD38+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+HLA-DR+), Співвідношення Тх/Тц, DNT-L (CD45+CD3+CD4-CD8-), DPT-L (CD45+CD3+CD4+CD8+), T-NK-клітини (цитолітичні) (CD45+CD3+CD16+CD56+), Активовані Т-клітини (CD45+CD3+HLA-DR+), αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+), Загальні В-клітини (CD45+СD3-CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+), Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim) 1445
ОЦІНКА ФАГОЦИТОЗУ
Функціональна активність гранулоцитів крові        (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції) 385
 АНТИТІЛООПОСЕРЕДКОВАНИЙ ІМУНІТЕТ
Імуноглобулін А 200
Імуноглобулін М 200
Імуноглобулін G 200
Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина) 720
СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТУ
Фактор комплементу С2 595
Фактор комплементу С3 375
Фактор комплементу С4 375
Активність комплементу СН50 460
   АЛЕРГОПАНЕЛЬ
МАРКЕРИ АЛЕРГІЇ
Імуноглобулін Е 210
Триптаза 865
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) 415

 

Оцінка тромбофібій

№ з/п Найменування Вартість, грн.
Оцінка тромбофілій
Антитромбін ІІІ 900
Визначення поліморфізму генів FMR1, INHA, FSHR, ESR1 1890
КДЛ №71 “Оцінка системи гемостазу” (Коагулограма на автом. аналізаторі  (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , заг розг аналіз крові (31 пок), Д-дімер) 590
Протеїн S 740
Протеїн С 1 420

Дослідження ендометрію

Найменування Вартість, грн.
Дослідження ендометрію
СЕМ (Скануюча електронна мікроскопія ендометрію) 3 540
Аспірація ендометрію (пайпель біопсія), у вартість входить триразове дослідження 1 950
Преімплантаційне генетичне тестування (PGT-A) методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосоми (1 ембріон) 8 000
Преімплантаційне генетичне тестування (PGT-A) методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосми (8 ембріонів) 59 950
Генетичне дослідження генів Female Infertility panel 66 650