Лабораторні дослідження

Найменування Вартість, грн.
Забір аналізів
Виїзний сервіс в межах м. Київ 550
Забір матеріалу (венозної крові) для дослідження 60
Забір матеріалу (генітальних виділень) для дослідження 60
Забір матеріалу (урогенітальних екскретів) для дослідження 100
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
Тиреотропний гормон (ТТГ) 180
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) 185
Тироксин вільний (Т4 вільн.) 190
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 230
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 230
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.) 440
Тиреоглобулін (ТГ) 230
Паратгормон (1-84) (ПТГ) 230
Кальцитонін 370
Йод у сечі (напівкількісн.) 210
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
Пролактин 225
Пролактин, молекулярні форми 465
Пролактин в розведенні (1:100) 280
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 220
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 230
Естрадіол (Е2) 210
Прогестерон 220
Антимюллерів гормон (AMГ) 465
Інгібін В 550
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 240
17-оксипрогестерон (17-ОНР) 220
Андростендіон 420
Тестостерон загальний 220
Тестостерон вільний 265
Індекс вільного тестостерону                                            (загальний тестостерон/СЗГх100%) 370
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) 220
Дигідротестостерон 340
Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол) 415
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), діагностика вагітності (з 1 по 11 тиждень вагітності) 235
Антитіла антиспермальні (кров, сіменна плазма) – якіс 295
ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА ПАНЕЛЬ
Вазопресин (Антидіуретичний гормон, АДГ), осмолярність плазми 2410
Вільні метоксиаміни (метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін) у плазмі 2770
Метанефрини загальні (у добовій сечі) 640
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазмі 1105
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечі 1105
Адреналін (у плазмі) 580
Адреналін (у добовій сечі) 580
Норадреналін (у плазмі) 580
Норадреналін (у добовій сечі) 580
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 345
Кортизол (у слині) 350
Кортизол (у добовій сечі) 310
Кортизол (у сироватці) 295
Кортизол в розведенні (1:50) 325
Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) 1470
Альдостерон 385
Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) 945
ФАКТОРИ РОСТУ
Соматомедин С (ІФР-1) 335
Соматотропний гормон (191) 225
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, базальний рівень) 225
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років,  нічний пік) 225
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, стимульований рівень) 225
                           ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
Глюкоза у венозній крові натще 135
Глюкоза у капілярній крові натще 130
Глюкоза у венозній крові випадкове визначення 135
Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення 130
Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові 245
Глікований гемоглобін (HbA1c) 230
Фруктозамін 180
Проінсулін інтактний 850
Інсулін 220
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5) 305
С – пептид 225
Глюкагон 1690
Антитіла загальні до транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab) та C-кінцевого домену 1650
Антитіла до інсуліну 760
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG 1095
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) 555
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) 835
Лептин 525
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі 225
Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча) 195
Креатинін у сечі 105
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці 740
Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин 410
Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза 1145
Остеопороз, маркер остеорезорбції Дезоксипіридинолін/креатинін співвідношення (ранкова сеча) 1130
Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ) 230
Остеопороз, Кальцитонін 370
Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 425
Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол) 2385
Кальцій іонізований 175
Кальцій 105
Кальцій у сечі 110
Фосфор 95
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (базовий: трисомії T21,T18, T13 + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини) 9900
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (розширений: трисомії T21,T18, T13 + аутосомні анеуплоїдії + хромосомний дисбаланс більше 7МВ + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини) 13600
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-39 тижн.) 225
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.) 240
Альфа-фетопротеїн (АФП) 240
Естріол некон’югований 210
РАРР 250
Плацентарний лактоген 355
Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір 420
Пренатальний скринінг ІІ триместру, АФП, ХГЛ, естріол некон’югований 465
Розрахунок  ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA I триместру 65
Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру 65
Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії 570
ПАНЕЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану 1525
Антиген – HLA-B27 8830
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) 500
Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR) 1650
Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб) 425
ПОСТНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Каріотипування (матеріал-кров) 2185
Каріотипування сімейної пари (матеріал-кров) 4000
Постнатальне FISH: 13, 18, 21 (матеріал – кров) 1500
Постнатальне FISH: X, Y (матеріал – кров) 1500
ПРЕНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Каріотипування або FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус) ** 3800
Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – ворсини хоріону вагітності, що розвивається)*** 6150
Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал  – амніотична рідина)*** 6850
** У випадку, коли каріотипування зробити неможливо у зв’язку з низькою мітотичною активністю клітин ворсин хоріону, за замовчуванням виконується FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус). Термін виконання каріотипування: 15 д. Термін виконання FISH: 7 д.
*** Термін виконання каріотипування: 15 д. Термін виконання FISH: 7 д.
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А 1460
Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота 2050
Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін 1630
Онкомаркер BRCA1 і BRCA2 – виявлення мутацій генів 1430
Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП) 235
Онкомаркер Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) 230
Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.) 220
Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%) 335
Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА) 250
Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін 370
Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4 435
Онкомаркер яєчників СА 125 230
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4) 615
Онкомаркер молочної залози  СА 15-3 255
Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 380
Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19) 2260
Онкомаркер підшлункової залози СА 19 245
Онкомаркер Нейроенолаза (NSE) 650
Онкомаркер шлунка CA 72-4 380
Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 400
Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242 415
Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі 2940
Онкомаркер легень ProGRP 1875
Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін 335
Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал – кал) 3675
Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові) 2200
                  КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
Тропонін I скринінг 240
Тропонін I високочутливий 455
Креатинкіназа МВ-фракція 200
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) 895
Гомоцистеїн 420
Ревматоїдний фактор (РФ) – кількісн. 125
Антистрептолізин “О” (АСЛ-O) – кількісн. 125
С-реактивний білок (СРБ) – кількісн. 115
Дигоксин 1660
Ліпопротеїн (а) – кількісн. 355
СРБ високочутливий (hs СРБ) 325
Цистатин С зі ШКФ 565
            ПАНЕЛЬ АУТОІМУНОЛОГІЇ
Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA) 490
Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I) 500
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II) 465
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) 310
Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) 305
Антитіла до кардіоліпіну IgM 310
Антитіла до кардіоліпіну IgG 275
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG 360
Антитіла до В2-глікопротеїну IgM 380
Вовчаковий антикоагулянт (В 435
Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV) 615
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР) 460
Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) – напівкількісн. 1025
Антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінг 1170
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 520
Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) – напівкількісн. 1210
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG  ELiA 585
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA 585
Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti  Jo1, Anti Centromer B) 920
Антитіла до Scl-70 (склеродермія) 415
Антитіла до гістону 1385
Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM – скринінг 1300
Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) – якісн. 1510
Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) – напівкількісн. 1005
Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) – напівкількісн. 1045
Антитіла до ендомізію IgA – напівкількісн. 995
Антитіла до ендомізію IgG – напівкількісн. 985
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA 765
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA 665
Діаміноксидаза 805
        ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
COVID-19
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19,  РНК RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий) 1580
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР – якісний 1080
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний 600
Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий) 1650
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, напівкількісний 450
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgМ до S-білку, напівкількісний 450
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, комплекс антитіл IgМ до S-білку /IgG до N-білку, напівкількісний 810
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла сумарні нейтралізуючі IgM/IgG до S1 RBD, напівкількісний 600
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 – скорочений (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; Д-димер; креатинін; феритин) 695
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 – розгорнутий (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ); Д-димер; креатинін; тропонін I високочутливий; феритин) 1405
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 – MAX (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ); Д-димер; креатинін; тропонін I високочутливий; феритин; інтерлейкін-6 (IL-6); коагулограма на автоматичному аналізаторі; прокальцитонін) 3300
Інтерлейкін-6 (IL-6) 1100
Оцінка ризику розвитку септичних ускладнень при COVID-19 (Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, анаеробів з антибіотикограмою; Прокальцитонін.) 2545
Діагностика ускладнень з боку дихальної системи при COVID-19 (Харкотиння. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л; Прокальцитонін) 1610
Діагностика постковідного синдрому (легкий перебіг захворювання) – загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники); глюкоза; тиреотропний гормон (ТТГ); С-реактивний білок (СРБ) – кількісн.; Д-димер; феритин; трансферин; креатинін; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, напівкількісний. 1745
Діагностика постковідного синдрому (середній-тяжкий перебіг захворювання) – загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники); глюкоза; тиреотропний гормон (ТТГ); СРБ високочутливий (hs СРБ); Д-димер; феритин; трансферин; креатинін; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP); фібриноген; Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, напівкількісний. 2740
ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А
Гепатит А, антитіла до вірусу IgM 265
Гепатит А, антитіла до вірусу IgG 265
Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн. 440
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
Гепатит В, HBsAg 265
Гепатит B HBsAg – кількісн. 335
Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg 295
Гепатит В, НВеАg 315
Гепатит В, антитіла загальні до НВеАg 325
Гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg 295
Гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg 265
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР – якісн. 425
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) -кількісн. 845
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу – скринінг 315
Гепатит С, антитіла IgG до Core 1,2, Е2 (HVR), NS3, NS4A/B, NS5A (імуноблот) 1085
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР – якісн. 640
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР – якісн. 485
Гепатит С, РНК вірусу  методом REAL TIME ПЛР – кількісн. 1635
ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ФОРМ ГЕПАТИТІВ
Гепатит D, загальні антитіла 1010
Гепатит D, РНК вірусу  методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн. 415
Гепатит G, РНК вірусу  методом REAL TIME ПЛР – якісн. 440
Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) – якісн. 335
Антитіла до мітохондрій (АМА) – скринінг 1170
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 520
TORCH-ІНФЕКЦІЇ
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM 220
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG 230
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG 220
Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки  хоріону, навколоплідні води) 285
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG 250
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgМ 265
Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.) 315
Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG 1095
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM 220
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG 220
Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG 415
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM 220
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG 220
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG 580
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР – якісн. (ліквор, біоптат та ін.) 320
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM 220
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG 220
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG 490
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров,  ліквор, амніотична рідина та ін.) 280
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот) 595
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот) 595
Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн. (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина,  біоптат кісткового мозку) 455
ДІАГНОСТИКА ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ (EBV) ІНФЕКЦІЇ
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, гетерофільні антитіла до вірусу 290
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, у/г зішкрібок, буккал. зішкрібок, слина, сеча, р/г зішкрібок та ін.) – кількісн. 280
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла  до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM) 225
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла  до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG) 225
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла  до ядерного антигена вірусу IgG (EBNA IgG) 225
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) 360
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM 380
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG 380
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgG 295
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМ 435
Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG 630
Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG 630
Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME – скринінг (ДНК (РНК) мікроорганізмів роду Shigella spp, E.coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) 690
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgG 230
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgА 280
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР (біоптат слизової шлунка, шлунковий сік, фекалії) – якісн. 585
Квантифероновий тест 2155
Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР (будь-який БМ, крім крові) – якісн. 745
Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) – якісн. 415
Мікоплазмоз, Mycoplasma pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) – якісн. 425
Ентеровіруси, РНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) 815
Бореліоз, Borrelia burgdorferi, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. 275
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM 305
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgG 305
Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних) 1785
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM – підтверджуючий тест (імуноблот) 620
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG – підтверджуючий тест (імуноблот) 640
Ієрсініоз, Yersinia еnterocolitica, загальні антитіла з визначенням серотипу – напівкількісн. 1105
Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG 360
Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG 460
Лямбліоз, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 415
Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG.                     (Серологічна діагнстика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 425
Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA).   (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 435
Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування трихінельозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 460
ПАНЕЛЬ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
Скринінг бактеріального вагінозу – кількісн. (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР) 385
Діагностика бактеріального вагінозу – Фемофлор 8 – кількісн. (Виявлення ДНК  Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium, Candida spp.) 630
Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) – напівкількісн. 1050
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ 240
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG 240
Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви,
секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
280
Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків 395
Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., з доставленного контейнеру (сеча/еякулят), посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків 390
Уреаплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 235
Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 280
Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 280
Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят, плазма крові) 240
Мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, cиновіальна рідина, плазма крові) 240
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров,  ліквор, амніотична рідина та ін.) 280
Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки  хоріону, навколоплодні води) 285
Трихомоніаз, Trichomonas vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви,  секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 240
Гонорея, Neisseria gonorrhoeae, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (у/г зішкріб, сеча) 240
Гарднерельоз, Gardnerella vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (у/г зішкріб, сеча, еякулят) 240
Кандидоз, ДНК Candida albicans методом REAL TIME ПЛР – якісн. (у/г зішкріб, сеча) 260
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні – скринінг 290
Сифіліс (реагінові антитіла – RPR, в розведенні) 190
Сифіліс, Treponema pallidum, ДНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) – якісн. 250
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgG (імуноблот) 450
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgМ (імуноблот) 455
ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР – А9 (16,31,33, 35,52,58), A7 (18,39,45,59), А5 (51), А6 (56) 505
ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР (у/г, ротова порожнина): 19 високоонкогенних  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 71 765
               БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ
У/Г МАТЕРІАЛ ЖІНКИ
Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
Цервіцит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Цервіцит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1735
Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
Бартолініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Бартолініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
У/Г МАТЕРІАЛ ЧОЛОВІКА
Простатит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати) 1260
Простатит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати) 735
Баланопостит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1315
СЕЧА
Уретрит. Цистит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Піурія. Цистит. Пієлонефрит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1420
Скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 735
МАТЕРІАЛ З НОСА
Бакпосів із носа. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
Синусити. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Синусити. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1050
Синусити. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
МАТЕРІАЛ З ВУХА
Отит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Отит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
Отит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з М35 735
МАТЕРІАЛ З
Кон’юнктивіт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Посттравматичний ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Посттравматичний ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
Посттравматичний ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
Кератит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
Ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
Блефарит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1050
МАТЕРІАЛ З РОТОГЛОТКИ
Мазок із горла. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Мазок із горла. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
Тонзиліт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та на дифтерію 1155
МАТЕРІАЛ З РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
МАТЕРІАЛ ІЗ ЗУБОЯСНЕВОЇ КИШЕНІ
Захворювання пародонту. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
Захворювання пародонту. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1260
МАТЕРІАЛ З ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Харкотиння. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
МАТЕРІАЛ З УРАЖЕНОЇ ШКІРИ ТА М’ЯКИХ ТКАНИН
Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1210
Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
Акне. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1210
Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1210
Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
Запалення валика біля нігтя. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Запалення валика біля нігтя. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
МАТЕРІАЛ З МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Мастит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Мастит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
МАТЕРІАЛ З АБСЦЕСІВ
Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1365
Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
ПЕРИТОНІТ
Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1365
Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
КРОВ ТА ІНШІ СТЕРИЛЬНІ РІДИНИ
Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1890
Кров на стерильність. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1680
Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою 2310
Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Ендокардит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою 1785
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1210
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1105
Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів, грибів Candida spp. з антибіотико-/антимікотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою 2205
Ліквор. Перикардіальна, синовіальна (суглобна) рідина. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1735
Жовч. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
Інфекції, асоційовані з внутрішньосудинним катетером. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
ІНТУБАЦІЙНА ТРУБКА
Інтубаційна трубка. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
Інтубаційна трубка. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
Інтубаційна трубка. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1000
ІНШЕ
Стрептокок групи В з антибіотикограмою з МІС 685
               БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ ПОСІВ+АНТИБІОТИКОГРАМА
Кров на стерильність (аероби) 540
на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою 380
на грибкову флору з визначенням 42 видів і чутливістю до антимікотичних препаратів (21 вид грибів роду Candida, 6 видів  Cryptococcus, 3 – Rhodoturola, 3 – Trichosporon,   2 – Geotrichum та 7 видів більш рідкісних грибів) 1025
урогенітальних виділень (одна точка забору, яка вказана лікарем) 380
сечі 380
із ока 375
із язика 635
із вуха 375
вмісту нігтьової кишені 370
із носа 375
із мигдалин 375
із мигдалин на дифтерію 375
із носа на дифтерію 375
харкотиння, із бронхів 375
матеріалу на анаеробну флору 880
із зубоясневої кишені (на анаероби) 1030
із дренажу на анаеробну флору 790
із дренажу 375
із рани 375
материнського молока 375
жовчі 345
калу на дисбактеріоз 405
калу на стафілокок (S.aureus) 345
калу на грибкову флору (рід Candida) 345
матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus) 375
Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою 375
Трихомоніаз, TRICHOMONAS VAGINALIS (InPouch ТV) (зішкріб з у/г, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят) 730
                               ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроскопія урогенітального мазку (ч) 180
Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки 165
Мікроскопія урогенітального мазку (1 точка: vagina) 165
Визначення ph вагінальних виділень 135
Мікроскопія секрету простати 145
Еякулят, визначення кількості лейкоцитів 215
Копрогра 195
Аналіз калу на яйця гельмінтів 175
Ентеробіоз, Enterobius vermicularis, зішкрібок 160
Лямбліоз, Giardia lamblia, мікроскопія калу 205
Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин) 255
СПЕРМОГРАМА РОЗГОРНУТА (ОПИС ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І  МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: КІНЕЗИСГРАМА, ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ І МОРФОЛОГІЇ СПЕРМАТОЗОЇДІВ) 420
Постеякуляторне дослідження сечі 110
Посткоітальний тест (in vivo) 195
Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis (вії, брови, лусочки шкіри, вміст або гнійне відокремлюване папул (везикул) 225
Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті) 225
Пап-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки) 260
Пап-тест методом рідинної цитології  (технологія SurePath BD) 455
Цитологічне дослідження виділень з грудної залози 260
Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки 260
Цитологічне дослідження відбитку з ВМС 260
Цитологічне дослідження з ерозивної поверхні промежени 260
Цитологічне дослідження харкотиння 180
Назоцитогра 185
Кольпоцитограма (1 дослідження) 130
Кольпоцитограма для вагітн 130
Цифрова мікрофотографія зразку 90
Консультування цитологічних препаратів (ендо-, екзоцервікс та зона трансформації) * 205
                 ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ТА МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження зішкребу з поверхні промежини 290
Цитологічне дослідження виділень із соска грудної залози 330
Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки 290
Цитологічне дослідження відбитку з ВМС 290
Цитологічне дослідження аспірату тонкоголкової пункційної біопсії грудної залози 330
Гістологічні та імуногістохімічні дослідження
Гістологічне дослідження одного яєчника (біопсія, резекція, цистектомія, оваректомія) 390
Гістологічне дослідження фіброматозного вузла матки (консервативна міомектомія) 610
Гістологічне дослідження біоптату шийки матки 430
Гістологічне дослідження матеріалу конусоподібної резекції шийки матки 610
Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийки матки 430
Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки 430
Гістологічне дослідження продуктів зачаття 610
Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки 650
Гістологічне дослідження біоптату шийки матки, матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки 850
Гістологічне дослідження яєчника і маткової труби (з однієї сторони) 610
Гістологічне дослідження бартолінової кісти 500
Гістологічне дослідження біоптату стінки піхви 430
Гістологічне дослідження біоптату промежини 390
Гістологічне дослідження біоптату грудної залози 390
Гістологічне дослідження маткової труби (резекція, тубектомія) 390
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків) 1100
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (з придатками) 1600
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків або з придатками, з лімфодисекцією) 1800
Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки без придатків) 950
Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки з придатками) 1300
Гістологічне дослідження шийки матки (після екстирпації шийки матки) 1000
Гістологічне дослідження шийки матки з придатками 1300
Гістологічне дослідження грудної залози (мастектомія) 1200
Гістологічне дослідження грудної залози (секторальна резекція) 800
Імуногістохімічне визначення р16 та Кі-67 ** 1200
Імуногістохімічне визначення р16 ** 600
Імуногістохімічне визначення Кі-67 ** 600
Імуногістохімічне визначення CD138 ** 650
Імуногістохімічне визначення CD138 з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення р16 з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення Кі-67 з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену ендометрія ** 650
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону ендометрія ** 650
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену грудної залози ** 650
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону грудної залози ** 650
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону ендометрія ** 1200
Імуногістохімічне визначення НЕR2/neu (c-erb-B2) з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену ендометрія з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону ендометрія з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену грудної залози з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону грудної залози з парафінових блоків інших лабораторій 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону грудної залози ** 1200
Імуногістохімічне визначення НЕR2/neu (c-erb-B2) ** 600
Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону грудної залози, НЕR2/neu (c-erb-B2) ** 1800
Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки та імуногістохімічне визначення CD138 ** 850
Комплексне гістологічне та імуногістохімічне дослідження (рецептори прогестерону, естрогену, НЕR2/neu (c-erb-B2), Кі-67) матеріалу грудної залози 2500
Патоморфологічна діагностика захворювань легень, плеври та середостіння
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження мокротиння 290
Цитологічне дослідження зішкребу з бронхів 330
Цитологічне дослідження пунктату середостіння 330
Цитологічне дослідження бронхіоальвеолярного лаважу 330
Цитологічне дослідження випоту плевральної порожнини 330
Цитологічне дослідження випоту перикарда 330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату легень 610
Патоморфологічна діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження пунктату черевної порожнини 330
Цитологічне дослідження змивів з очеревини 330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату шлунка 490
Гістологічне дослідження біоптату стравоходу 490
Гістологічне дослідження біоптату прямої кишки 490
Гістологічне дослідження біоптату товстої кишки 610
Гістологічне дослідження біоптату тонкої кишки 610
Гістологічне дослідження сальника 610
Патоморфологічна діагностика захворювань сечовивідних шляхів
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження сечі методом рідинної цитології 400
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату сечового міхура 430
Гістологічне дослідження операційного матеріалу сечового міхура 1000
Гістологічне дослідження біоптату нирки 800
Гістологічне дослідження нирки (нефректомія) 1200
Гістологічне дослідження нирки (резекція) 890
Гістологічне дослідження біоптату яєчка, придатка яєчка 800
Гістологічне дослідження операційного матеріалу яєчка та придатка яєчка 800
Гістологічне дослідження крайньої плоті 610
Гістологічне дослідження біоптату передміхурової залози 770
Гістологічне дослідження передміхурової залози (простатектомія) 1290
Гістологічне дослідження трансуретральної резекції передміхурової залози 1000
Патоморфологічна діагностика захворювань шкіри
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження зішкребу зі шкіри 330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження біоптату шкіри 610
Гістологічне дослідження операційного матеріалу утворень шкіри 610
Патоморфологічна діагностика захворювань ендокринної системи
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження аспіратів тонкоголкової пункційної біопсії щитоподібної залози 330
Гістологічні та імуногістохімічні дослідження
Гістологічне дослідження операційного матеріалу прищитоподібних залоз 910
Гістологічне дослідження операційного матеріалу щитоподібної залози без лімфодисекції 910
Гістологічне дослідження операційного матеріалу щитоподібної залози з лімфодисекцією 1390
Імуногістохімічне визначення Тиреоглобуліну (гістологічний матеріал) ** 950
Імуногістохімічне визначення Тиреоглобуліну з парафінових блоків інших лабораторій 950
Імуногістохімічне визначення кальцитоніну ** 950
Імуноцитохімічні дослідження
Імуноцитохімічне визначення тиреоглобуліну ** 400
Молекулярно-генетичне дослідження
Молекулярно-генетичне дослідження: діагностика раку щитоподібної залози-мутація BRAF V600 (тільки гістологічний матеріал) ** 2230
Молекулярно-генетичне дослідження: панель діагностики раку щитоподібної залози-мутації BRAF, NRAS, КRAS, НRAS, RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARg (пунктат) 1490
Патоморфологічна діагностика захворювань гемопоетичної системи
Цитологічні дослідження
Цитологічне дослідження аспіратів тонкоголкової пункційної біопсії лімфатичних вузлів 330
Гістологічні дослідження
Гістологічне дослідження одного лімфатичного вузла (ексцизійна біопсія) 580
Для будь-якої локалізації
Приготування гістологічного препарату/скла з одного парафінового блоку (гематоксилін-еозин) *** 220
Консультування препаратів * 750
             БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ
Білірубін загальний 105
Білірубін прямий 105
Білірубін непрямий 105
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 105
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 105
Лужна фосфатаза  загальна 105
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП) 105
Лактатдегідрогеназа 105
Ліпаза 125
Лактат 215
Тимолова проба 105
Панкреатична амілаза (кров) 105
Панкреатична еластаза (матеріал – кал) 700
Холінестераза 105
Креатинін 105
Цистатин С зі ШКФ 565
Кліренс ендогенного креатиніну 215
Азот сечовини 105
Сечовина 105
Сечова кислота 105
Бікарбонати (HСО3-) 165
Загальний білок 105
Альбумін 95
Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни) 185
Креатинкіназа  (загальна) 205
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 225
Калій 105
Натрій 105
Хлор 105
Кальцій 105
Кальцій іонізований 175
Кальцій у сечі 110
Фосфор 95
Залізо 105
Магній 105
Тригліцериди 105
Холестерин 105
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності  (альфа – ліпопротеїди) 105
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності  (бета – ліпопротеїди) 105
Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди) 105
Індекс атерогенності (холестерин, ЛПВЩ, розрахунок) 210
Аполіпопротеїн – А 1 135
Аполіпопротеїн – B 135
Альфа-2-макроглобулін 255
Гаптоглобін 145
Фібротест/Актитест 2880
Фібромакс 3955
Біохімія Фібромакса 725
Біохімія Фібротеста 635
Імунореактивний трипсин 2105
Прокальцитонін 835
Кальпротектин фекальний 720
                  ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники) 190
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 85
Визначення ретикулоцитів 175
Час згортання крові 105
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) 350
Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ) 145
МНС (INR) 135
МНС з визначенням TTR 170
Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ) 105
Вовчаковий антикоагулянт (ВА) 435
Фібриноген 125
Д-димер 205
Аналіз крові на LE – клітини 135
Група крові + резус фактор  (виявлення за допомогою ідентифікаційних карток методом аглютинації в гелі) 235
Імунні антитіла  за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) 1050
Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла) 190
Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні) 285
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус 430
Пряма проба Кумбса 570
Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові) 2200
        ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ  АНЕМІЇ
Феритин 245
Фолієва кислота 245
Ціанокобаламін (Вітамін В12) 245
Еритропоетин 395
Залізо 105
Трансферин 185
Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом) 270
Залізо-зв’язуюча здатність сироватки 225
                 МІКРОЕЛЕМЕНТИ
Визначення вмісту хімічних речовин у модельних біологічних середовищах
Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся) 1025
Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся) 1095
Мідь (венозна кров) 215
Мідь (добова сеча, волосся, нігті) 490
Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся) 510
Залізо (волосся) 555
Молібден (нігті,волосся) 555
Хром (цільна кров, волосся) 1140
Цинк (венозна кров) 475
Цинк (добова сеча, волосся) 500
Кобальт (цільна кров, добова сеча, волосся) 555
Ванадій (волосся) 555
Фосфор (волосся) 555
Нікель (цільна кров, добова сеча, волосся) 555
Миш’як (цільна кров, волосся) 525
Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся) 1055
Барій (волосся) 555
Талій (волосся) 555
       ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальний аналіз сечі 140
Аналіз сечі за Нечипоренком 125
Глюкоза у сечі 120
Аналіз сечі на білок 105
Аналіз сечі на добову протеїнурію 105
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі 225
Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча) 195
Креатинін у сечі 105
Кліренс ендогенного креатиніну 215
Сечова кислота у сечі 105
Кальцій у сечі 110
Фосфор у сечі 95
Йод у сечі (напівкількісн.) 210
Панкреатична амілаза (сеча) 175
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма 380
Визначення наркотиків у сечі – якісн. (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон) 900
Транспорт солей 360
Бета-2-мікроглобулін (у сечі) 370
                                                               ІМУНОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ
КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ: Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+),  Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих  Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+). Сироваткові імуноглобуліни: IgA, IgG, IgM. Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні. Активність комплементу (СН50).  Коментар 810
СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+),  Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих  Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4+CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+) 610
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні 480
В-клітинна ланка (В1-, В2-, В-клітини пам`яті): Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+) 530
NK-клітинна ланка (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim) 510
T-клітинна ланка (ab-gd-Т-клітини): αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+) 335
Діагностика імунної дизрегуляції (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg) 370
T-клітинна ланка (CD45RA-RO): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+) 370
Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+) 535
Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник): (Лейкоцити, Гранулоцити (CD45+14-), Моноцити (CD45++CD14+), Лімфоцити (CD45++CD14-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+), Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+), Активовані Т-хелпери (пізня активація) (CD45+CD4+HLA-DR+), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg), Т-цитотоксичні (CD45+CD3+CD4-CD8+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+CD38+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+HLA-DR+), Співвідношення Тх/Тц, DNT-L (CD45+CD3+CD4-CD8-), DPT-L (CD45+CD3+CD4+CD8+), T-NK-клітини (цитолітичні) (CD45+CD3+CD16+CD56+), Активовані Т-клітини (CD45+CD3+HLA-DR+), αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+), Загальні В-клітини (CD45+СD3-CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+), Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim) 1515
ОЦІНКА ФАГОЦИТОЗУ
Функціональна активність гранулоцитів крові        (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції) 405
 АНТИТІЛООПОСЕРЕДКОВАНИЙ ІМУНІТЕТ
Імуноглобулін А 210
Імуноглобулін М 210
Імуноглобулін G 210
Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина) 720
СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТУ
Фактор комплементу С2 625
Фактор комплементу С3 395
Фактор комплементу С4 395
Активність комплементу СН50 485
   АЛЕРГОПАНЕЛЬ
МАРКЕРИ АЛЕРГІЇ
Імуноглобулін Е 220
Триптаза 865
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) 415

 

Оцінка тромбофібій

№ з/п Найменування Вартість, грн.
Оцінка тромбофілій
Антитромбін ІІІ 900
Визначення поліморфізму генів FMR1, INHA, FSHR, ESR1 1890
КДЛ №71 “Оцінка системи гемостазу” (Коагулограма на автом. аналізаторі  (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , заг розг аналіз крові (31 пок), Д-дімер) 590
Протеїн S 740
Протеїн С 1 420

Дослідження ендометрію

Найменування Вартість, грн.
Дослідження ендометрію
СЕМ (Скануюча електронна мікроскопія ендометрію) 3 540
Аспірація ендометрію (пайпель біопсія), у вартість входить триразове дослідження 1 950
Преімплантаційне генетичне тестування (PGT-A) методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосоми (1 ембріон) 8 000
Преімплантаційне генетичне тестування (PGT-A) методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосми (8 ембріонів) 59 950
Генетичне дослідження генів Female Infertility panel 66 650